Mitä tarkoittaa yritysturvallisuus?

29.11.2023

Yritysturvallisuus tarkoittaa yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuuden varmistamista ja kehittämistä. Yrityksen turvallisuustoimilla pyritään suojaamaan tärkeitä arvoja, kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja ympäristöä, erilaisilta riskeiltä.

Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.

Turvallisuus on osa yrityksen laatujärjestelmää ja tuottaa myös lisäarvoa asiakkaille. Siksi yrityksen kannattaa sitoutua jatkuvaan turvallisuustoiminnan kehittämiseen.

Elinkeinoelämän keskusliitossa on kehitetty yritysturvallisuusmalli, jonka eri osa-alueet auttavat hahmottamaan ja tarkastelemaan yrityksen turvallisuusaluetta.