Kuljetuskaluston suuremmat mitat ja massat tehostavat logistiikkaa

16.05.2012

Elinkeinoelämä on tyytyväinen, ettei Euroopan komissio ole saanut läpi tavoittelemaansa harmonisointia kuljetuskaluston mitoille ja massoille. Suomessa saa käyttää edelleen meille räätälöityjä suurempia mittoja, mikä tehostaa kuljetuksia ja parantaa energiatehokkuutta.

Euroopan komission teollisuuspääosasto käsitteli ajoneuvojen valmistuksessa sallittavien mittojen ja massojen harmonisointia reilun vuoden ajan, ennen kuin ajoneuvotyöryhmä pääsi äänestämään komission esityksestä.

Toukokuun alussa käydyn äänestyksen tuloksena Suomessa on edelleen sallittua käyttää kuljetuksissa maallemme räätälöityjä kaluston massoja ja mittoja. Vaarana oli, että harmonisoinnin myötä ajoneuvojen maksimipituuksia ja -korkeuksia olisi jouduttu pienentämään.

– Se taas olisi vähentänyt kuljetusten tehokkuutta ja lisännyt kuljetuskustannuksia. Kaluston suuremmilla mitoilla kuljetukset on saatu Suomessa myös energiatehokkaiksi, sanoo logistiikan asiantuntija Kyösti Orre EK:sta.

Sekä Euroopan unionin neuvoston että parlamentin on vielä hyväksyttävä äänestystulos kolmen kuukauden kuluessa.

Kalustoa voidaan edelleen suurentaa

Komissio on ilmoittanut, että se aikoo ehdottaa ensi vuonna muutoksia ns. moduulidirektiiviin, joka mahdollistaa pitkien moduuliyhdistelmien käytön. EK:n tavoitteena on, että direktiivin uudistamisen yhteydessä sallittaisiin myös entistä tehokkaammat mitat ja massat mahdollisimman laajasti EU:ssa. Tällä hetkellä ne ovat vain kansallisia poikkeuksia.

Lisäksi EK pyrkii vaikuttamaan siihen, että Suomessa käynnistettäisiin samanlaisia isompien ajoneuvojen kuljetuskokeiluja kuin Ruotsissa. Joillakin alueilla Ruotsissa teollisuus on saanut kuljettaa viimeiset kolme vuotta koeluontoisesti puutavaraa peräti 30-metrisillä rekoilla.

Uusin ruotsalaiskokeilu on meneillään Göteborgin ja Malmön välisessä liikenteessä. Kokeiltavina on kaksi erilaista ajoneuvoa: 60-tonninen ja 27,5-metrinen yhdistelmä sekä 80-tonninen ja 32,5-metrinen yhdistelmä, jossa on 11 akselia.

Ne saavat liikkua iltaseitsemästä aamukuuteen vilkasliikenteisellä tiellä, mutta vain terminaalien välillä.

– Näillä kahdella yhdistelmällä pystytään hoitamaan kolmen tavallisen yhdistelmärekan kuljetukset. Näin säästyy polttoainetta ja yhden kuljettajan työ, Orre valottaa.

– Uusia innovatiivisia kokeiluja tarvitaan myös Suomessa kuljetusten tehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lisätietoja:
Kyösti Orre
puh. 0400 426 134
etunimi.sukunimi@ek.fi