Kun koulu loppuu -tutkimus: Ravitsemis- ja matkailuala nuorten suosiossa

30.05.2014

Yläkoululaisia kiinnostaa toimialoista eniten ravitsemis- ja matkailuala, lukiolaisille mieluisin on puolestaan opetus ja koulutus. Helsingin yliopisto nousee kiinnostavimmaksi opiskelupaikaksi lukiolaisten silmissä. Toiseksi kirii Tampereen yliopisto ja kolmanneksi Aalto-yliopisto.

Tiedot käyvät ilmi T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston tänä keväänä julkaisemasta Kun koulu loppuu -tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten tulevaisuudensuunnitelmia sekä jatkokoulutuspaikkojen kiinnostavuutta.

Jatkokoulutuspaikan valinnassa ammattikorkeakoulujen kärki pysyi samana viime vuoteen verrattuna. Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on suosituin, Metropolia toiseksi suosituin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu kolmanneksi halutuin.

Opiskelualoista kiinnostavin on yliopistoon suuntaavien lukiolaisten mielissä kauppatiede, toiseksi kiinnostavin lääketiede. Ammattikorkeakoulualoista kärjessä on viime vuoden tapaan sosiaali- ja terveysala.

Oppisopimuskoulutus tuntematon vaihtoehto

Tutkimuksesta selviää, että yli puolet lukiolaisista kaipaa lisää tietoa ja opetusta työelämästä. Vastaajista 63 prosenttia totesi, että nykyisellään työelämätaitoja käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan.

Tämä näkyy myös oppisopimuskoulutuksen kiinnostavuudessa: yläkoululaisista alle prosentti harkitsee oppisopimuskoulutukseen suuntaamista, lukiolaisista vajaa neljä prosenttia.

– Vain alle 20 prosenttia lukiolaisista tietää varmasti, mihin aikoo pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen. Tämä on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että työelämään siirtymistä pitäisi nopeuttaa, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Yläkoululaisista opinnoissaan parhaiten menestyvät sekä tytöt ovat alavalinnastaan epävarmimpia. Lukiolaistytöt kaipasivat työelämään liittyvää tietoa ja opetusta hiukan useammin kuin pojat.

Lukiolaisista 72 prosenttia näkee TET-harjoittelun tarpeellisena myös lukiossa. TETiä toivoivat erityisesti tytöt.

Tutkimuksen tiivistelmä (pdf)

 

Kuva: Flickr.com/Susundberg/CC BY-NC-SA 2.0