Kunnissa tarvitaan aitoja säästöjä

18.09.2013

Valtiovarainministeriön viime maanantaina julkistama taloudellinen katsaus osoittaa, että hallituksen keskeiset talouspoliittiset tavoitteet eivät ole toteutumassa.

Työllisyydessä jäädään jälkeen tavoitteesta, ja samoin käy julkista velkaa ja talouden alijäämää koskeville tavoitteille. Lisäksi päänvaivaa aiheutuu 60 prosentin velkarajan rikkoutumisesta.

Merkittävä syy ongelmiin löytyy hallituksen ulkopuolelta: euroalueen taantumasta ja teollisuuden rakennemuutoksesta. Toisaalta voidaan kysyä, miksi hallituksen julkisen talouden kiristystoimet eivät ole purreet.

–Taantuman aikana on tehty rajuja verokiristyksiä. Ne ovat heikentäneet kotimaista kysyntää ja talouskasvua. Siksi verokertymätkään eivät ole nousseet ennakoidulla tavalla, sanoo vastaava ekonomisti Simo Pinomaa.

Valtaosa sopeutustoimista veronkiristyksiä

Vuosina 2012–2015 julkista taloutta sopeutetaan noin 5,2 miljardia euroa. Hallitus on sopinut, että menoleikkauksia ja veronkiristyksiä tehdään hallituskaudella yhtä paljon. Tämä periaate ei kuitenkaan näytä toteutuvan. Veroja kiristetään paljon enemmän kuin menoja leikataan.

Verotusta hallitus kiristää noin 3,7 miljardilla eurolla. Tähän lukuun päästään, kun huomioidaan sosiaalivakuutusmaksujen korotukset. Niiden suuruudesta työmarkkinaosapuolet neuvottelevat vuosittain, mutta valtiovarainministeriön arvion mukaan maksut nousevat vuosina 2012–2015 yhteensä 1,7 miljardia euroa.

Menoja valtio leikkaa 2,3 miljardilla eurolla, mutta leikkauksista yli puolet eli noin 1,3 miljardia euroa kohdistuu kuntien valtionosuuksiin.

–Jos kunnissa ei ryhdytä aitoihin säästötoimiin, valtionosuuksien leikkaukset johtavat kunnallisveron kiristyksiin. Se entisestään lisäisi veronkiristysten painoarvoa, Pinomaa sanoo.

Todennäköisesti aitoja säästöjä kuntatalouteen on kuitenkin tulossa, sillä hallituksen elokuun lopulla julkistamassa rakenneohjelmassa kuntien tehtäviä vähennetään 1 mrd euroa. Virkamiestyöryhmä valmistelee parhaillaan esitystä, jossa pohjana on VM:n alkuvuodesta laatima kuntien tehtävien kartoitus.

Lisätietoja:
Simo Pinomaa, vastaava ekonomisti, p. 09 4202 2209