Kylä-Harakka ja Ahtela EK:n uudet edustajat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK)

30.10.2015

ETSK tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa EU-politiikkaan tiiviissä dialogissa yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat niin palkansaajat kuin kansalaisjärjestöt.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea eli ETSK on EU:n neuvoa-antava elin. Sen tehtävänä on esittää EU:n virallisille päättäjille näkemyksiä ja suosituksia vireillä olevista direktiiveistä ja muista lainsäädäntöluonnoksista. Kattavan jäsenistönsä ansiosta ETSK pystyy tarjoamaan elintärkeää tietoa päätösten käytännön vaikutuksista yhteiskunnassa.

EK:n osalta on tapahtunut vahdinvaihto, kun kaksi EU-konkaria päätti urakkansa ETSK:issä. Filip Hamro-Drotz ja Ulla Sirkeinen ehtivät toimia siellä EK:n edustajina peräti 20 vuotta eli Suomen EU-jäsenyyden alusta alkaen.

Heidän tilalleen ETSK:in Työnantajaryhmään ovat tänä syksynä astuneet Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala ja Jukka Ahtela. Kylä-Harakka-Ruonalan päivätyö on EK:n Helsingin toimistossa, missä hän on toiminut pitkään energia-, infra- ja ympäristökysymysten parissa. Niinikään Ahtela on tehnyt pitkän uran EK:n edunvalvonnan johtotehtävissä. Hän toimii nykyään monipuolisia asiantuntijapalveluja tarjoavana yrittäjänä.

Laaja-alainen näköalapaikka EU-politiikkaan

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonalan mukaan työn rikkaus on se, että yhteiskunta on laajasti edustettuna ETSK:ssä:

– Teemme yhteistyötä paitsi palkansaajien, myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. On hyödyllistä saada kuulla autenttisesti, miten eri tahot suhtautuvat ilmiöihin, asioihin ja hankkeisiin. Toki yhteisen kannan hakeminen vaatii enemmän aikaa, mutta opimme sen kautta ymmärtämään toistemme näkökulmia paremmin.

Parhaimmillaan ETSK on hyödyllinen tutka, joka auttaa tunnistamaan kiintoisia signaaleja myöhemmin politiikassa esiin nousevista asioista, Kylä-Harakka-Ruonala uskoo.

Tämän allekirjoittaa myös Jukka Ahtela. Hän iloitsee päästessään nyt palaamaan Brysselin pelikentälle, jossa hän toimi vuosina 1993–2004 vetäessään EK:n silloista toimistoa.

–ETSK:issä asioihin pääsee perehtymään monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Lopputuloksena syntyvää lausuntoakin hedelmällisempi voi olla itse valmisteluprosessi, jonka aikana pureudutaan EU-hankkeiden eri näkökulmiin, priorisoidaan tavoitteita ja luodataan tietoa eri sidosryhmien kannoista. ETSK on siis osa ennakoivaa ja pitkäjänteistä edunvalvontaa.

EK:n edustajien näköaloja laajentaa myös se, että Kylä-Harakka-Ruonala valittiin ETSK:n työvaliokuntaan, joka valmistelee komitean täysistunnot sekä merkittävät poliittiset ja hallinnolliset linjaukset. Ahtela puolestaan kuuluu työnantajaryhmän työvaliokuntaan.

Energiaa, ympäristöä, taloutta ja työmarkkinakysymyksiä

ETSK:in käytännön työ tehdään valiokuntien kaltaisissa jaostoissa. Kylä-Harakka-Ruonala kuuluu jaostoihin, joissa käsitellään mm. energia-, liikenne-, ympäristö- ja teollisuuspolitiikan kysymyksiä sekä sisämarkkinakysymyksiä kaikessa laajuudessaan. Hän on mukana myös globaalin kestävän kehityksen seurantaryhmässä. Kiertotalouden edistäminen on ensimmäisten konkreettisten valmisteluhankkeiden joukossa.

– Kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä, että kestävä kehitys on vahvasti mukana myös työnantajaryhmän painotuksissa. Omalta osaltani pääsin jo esittämään näitä näkemyksiä Työnantajaryhmän Newsletterissä.

Jukka Ahtela on mukana sosiaali- ja työmarkkina-asioita, taloudellisia ulkosuhteita sekä talouspolitiikka käsittelevissä jaostoissa:
–Painopisteeni tulee olemaan sosiaali- ja työmarkkina-asioiden jaostossa, jonka työvaliokuntaan kuulun. Lisäksi olen jäsenenä työmarkkinoiden kehitystä EU:ssa seuraavassa ryhmässä. Niin ikään toimin maahanmuuttoa ja kotouttamista käsittelevässä työryhmässä. Maahanmuuttoasiat ovatkin nousemassa yhdeksi työnantajaryhmän painopisteeksi.

Lisätiedot: 
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: puh. 040 505 6574, etunimi.sukunimi@ek.fi, Twitter: @kylahte
Jukka Ahtela: puh. 040 5507978, etunimi.sukunimi@ahtela.eu, Twitter: @AhtelaJ