Kylmä talvi nosti Euroopan sähkönkulutuksen huippulukemiin

15.02.2012

Sähkön saatavuus ja kilpailukykyinen hinta eivät ole Suomessakaan itsestäänselvyys. Hallitus päivittää paraikaa kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, jossa tulee kiinnittää huomiota sähköntuotannon omavaraisuuteen myös huippukulutustilanteissa.

Eurooppaa koetteleva kylmä säärintama on lisännyt sähkönkulutusta rajusti. Esimerkiksi Ranskassa ja Puolassa on syntynyt kaikkien aikojen kysyntäennätykset. Samalla koko sähköjärjestelmä on kovan haasteen edessä. Euroopassa onkin laajoilla alueilla käynnistetty lähes kaikki käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti sähkön saatavuuden varmistamiseksi. Toisaalta heikko taloustilanne on osaltaan helpottanut sähkön riittävyyden turvaamista Euroopassa.

Kaasu- ja hiilivoimaloiden merkitys korostuu

Kaasu- ja hiilivoimaloiden käyttötarve on Euroopassa tällä hetkellä suuri, kun tuulienergian saatavuus kylmässä korkeapaineessa on vähäistä tai vaihtelevaa. Osa Saksan ydinvoimaloista suljettiin pysyvästi viime vuonna, eikä maailman laajamittaisimmasta aurinkoenergiatuotannosta ole talviolosuhteissa merkittävää apua.

Euroopassa ei hyödynnetä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa tai kaukolämpöä samassa laajuudessa kuin Suomessa, joten lisälämmittimien sähkö joudutaan tuottamaan lauhdevoimalaitoksissa huonolla hyötysuhteella. Tämä lisää energiantuotannon hiilidioksidi- ja muita päästöjä merkittävästi. Samalla sähkön hinnassa on esiintynyt voimakkaita hintapiikkejä (jopa 200 snt/kWh).

Tuontisähkön suuri osuus tekee Suomestakin haavoittuvaisen

Sähkön saatavuus ja kilpailukykyinen hinta eivät ole itsestäänselvyyksiä Suomellekaan niin kauan kuin olemme riippuvaisia tuontisähköstä, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

– Sähkö on Suomen energiavaltaisessa talousrakenteessa tärkeä tuotannontekijä ja sen varma saatavuus kilpailukykyisin hinnoin on ehdottoman tärkeää. Suomi ei voi olla jatkuvasti sähköntuonnin varassa, koska silloin altistutaan ajoittain korkeille hintapiikeille eikä toimitusvarmuutta voida taata kaikissa oloissa.

Viime vuonna Suomeen tuotiin sähköä 16,4 % kokonaiskulutuksesta. Kuluvana talvena sähkön tuonti on ollut edelleen korkealla tasolla, mutta Venäjä on ajoittain rajoittanut sähkön myyntiä Suomeen mm. Pietarin alueen korkean sähkönkysynnän vuoksi. Uuden Fenno-Skan 2 -siirtoyhteyden sekä pohjoismaisten runsaiden vesivarastojen ansiosta sähkön saatavuus ei kuitenkaan ole ollut uhattuna eikä aivan edellistalvien kaltaisia hintapiikkejä ole nähty.

Suomen hallituksella on paraikaa työn alla ilmasto- ja energiastrategian päivitys, jossa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota sähköntuotannon omavaraisuuteen myös huippukulutustilanteissa, Ohlström muistuttaa.

– Uutta sähköntuotantokapasiteettia tulee voida rakentaa siinä määrin kuin investointimahdollisuuksia ja -halukkuutta löytyy. Erityisesti tämä koskee hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa kuten ydinvoimaa ja vesivoimaa.

Lue lisää Euroopan tilanteesta ENTSO-E:n (eurooppalaisten sähkön kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö) tiedotteesta. Fingridin sivuilta näet sähkönkulutuksen tilannetietoa.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Mikale Ohlström
puh. 050 468 1022
etunimi.sukunimi@ek.fi