Liettua aloittaa EU:n puheenjohtajamaana

01.07.2013

Liettua aloittaa heinäkuun alussa ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskautensa, joka sai myönteisen liikkeellelähdön Eurooppa-neuvoston päästyä viime viikolla sopuun EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä.

Elinkeinoelämälle budjettisopu oli tärkeä askel. Se varmistaa, että uusia ohjelmia, kuten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti 2020 ja rakennerahasto-ohjelmia, pystytään käynnistämään suunnitellusti ensi vuoden alussa.

Liettuan puolivuotiskaudella riittää kuitenkin haasteita – EU:n kasvunäkymät jatkuvat edelleen heikkoina ja nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla.  Oman mausteensa tuo myös Euroopan parlamentin vaalien lähestyminen ensi toukokuussa.

Puheenjohtajuuskauden alkua hidastavat Saksassa syyskuussa järjestettävät vaalit, joita ennen EU:n suurin jäsenmaa Saksa ei halua löydä lukkoon tärkeimpiä kantojaan. Liettua aikookin keskittyä aloitteisiin, jotka on mahdollista saada päätökseen alkuvuonna 2014.

Tavoitteena uskottava, kasvava ja avoin Eurooppa

Liettuan työtä EU:n puheenjohtajamaana ohjaa kolme painopistettä: uskottava Eurooppa, kasvu ja työllisyys sekä avoin Eurooppa.

Uskottavuutta luodaan korostamalla tiukkaa talouskuria, pankkiunionin toteutusta sekä taistelua veronkiertoa ja veropetoksia vastaan.

Kasvu viittaa puolestaan ns. ensimmäisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotusten loppuunsaattamiseen ja toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotusten edistämiseen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden sääntelyyn.

Energia-asiat ja vapaakauppa painopisteinä

Energian toimitusvarmuus on Liettualle tärkeä kysymys, ja maa työskenteleekin EU:n energian sisämarkkinoiden kehittämiseksi.

Avoimella Euroopalla Liettua haluaa panostaa itäiseen kumppanuuteen ja saada esimerkiksi EU:n ja Ukrainan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoitetuksi. Etusijalla kauppapolitiikassa ovat myös vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa, investointisopimus Kiinan kanssa sekä ehdotuspaketti ”älykkäistä rajoista”.

Liettuan jälkeen seuraavat puheenjohtajamaat ovat Kreikka ja Italia. Kolmikko johtaa nyt 28 maan unionia, sillä Kroatiasta tuli heinäkuun alusta uusi jäsen EU:hun.

Lue lisää:
Liettuan puheenjohtajakauden sivut
http://www.eu2013.lt/en/