Lukutaidon vahvistaminen – koulujen, perheiden ja työelämän asia

Lukutaito ei ole vain koulun asia. Se on myös tärkeimpiä kansalaistaitoja, jota tarvitaan elämässä ja yhteiskunnassa pärjäämiseksi.

EK kokosi Turun Kirjamessuilla aktiivisia luokanopettajia ja äidinkielenopettajia pohtimaan koululaisten lukutaidon ja opiskeluvalmiuksien vahvistamista. Aihetta käsiteltiin laajasti myös verkkolukutaidon, matemaattisen lukutaidon ja taloustaitojen sekä tekstin tuottamisen näkökulmasta.

Tilaisuudessa herätti innostusta OKM:n Lukutaitofoorumin käynnistämä Lukuliike. Huolta kuitenkin herättivät tyttöjen ja poikien suuret osaamiserot. Nyt tarvitaan kipeästi keinoja, joilla poikien lukusujuvuutta saataisiin vahvistettua. Vaikka some, pikaviestintä ja muu digimaailma ohjaavat nopeaan silmäilyyn, tarvitaan edelleen myös kykyä pitkien tekstien lukemiseen ja ymmärtämiseen.

Aikuisten merkitys on huomattava: niin vanhemmat kuin muutkin roolimallit vaikuttavat asenteisiin ja antavat arjen mallia lukutaidon merkityksestä. Sekä lapset että aikuiset tarvitsevat kykyä arvioida esimerkiksi tiedon luotettavuutta eri medioissa. Talouslukutaito puolestaan on välttämätön osa elämänhallintaa.

EK:n lukutaitokeskustelussa nousi esiin runsaasti ideoita lukutaidon parantamiseksi:

 • Vahvistetaan ns. kielitietoista opetusta kaikissa oppiaineissa.
 • Otetaan käyttöön ”lukusiesta”: jokainen oppilas lukee itse valitsemaansa kirjaa 15 minuuttia joka päivä.
 • Korostetaan rehtoreiden roolia lukutaidon edistäjinä.
 • Huolehditaan, että nuoret löytävät lukemista kannustavia esikuvia.
 • Opiskelijat esittelemään lukutaidon merkitystä jatko-opiskeluissa.
 • Innostavia kilpailuja lukutaidon ja kiinnostavien sisältöjen ympäriltä!
 • Jatkokehitetään lukudiplomeja ja lukukummitoimintaa.
 • Aktivoidaan nuoret kirjastojen käyttäjiksi.
 • Lukutaidon monipuolisuus tutuksi. Esimerkiksi äänikirjat ovat erinomainen vaihtoehto!
 • Lisää selkokirjoja!

Keskustelussa pohdittiin myös elinkeinoelämän roolia koulujen tukena. Yrityksille ehdotettiin seuraavia tapoja osallistua:

 • Yritysjohtajat ja muut työelämän edustajat lukutaidon puolestapuhujiksi!
 • Puheenvuoroja koululuokille monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon merkityksestä työelämässä tai työnhaussa.
 • Yritysten kirjalahjoitukset, omat lukutaitokampanjat tai vaikkapa osallistuminen Lukuliikkeeseen.
 • Yritysten tuottama verkkosivusto ja mobiilisovellus lukuvinkkien tarjoamiseksi nuorille.

Kiitämme kaikki osallistujia! Jatketaan keskustelua EK:n puitteissa ja muilla foorumeilla aihetunnisteilla #lukuliike ja #lukutaitotalkoot.