Luottamusindikaattorit korkealla tasolla toukokuussa

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorien hyvä vire jatkui toukokuussa. Päätoimialoista teollisuuden luottamus vahvistui hieman suotuisan tilauskehityksen myötä. Muiden pääalojen suhdannearviot pysyivät likimain ennallaan.

Teollisuuden luottamus vahvistui toukokuussa. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on +8, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa tarkentuneiden tietojen mukaan +4. Luottamus on noussut selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon (+1).

Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi toukokuussa lähes muuttumattomana. Indikaattorin saldoluku laski huhtikuusta yhden pisteen päätyen saldolukuun -4. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (-7) korkeammalla.

Palvelujen luottamusindikaattori nousi toukokuussa hienoisesti jo ennestään korkealta tasolta. Uusin saldoluku on +23, kun saldoluku oli huhtikuussa +22. Alan yritysten luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa (+13) vahvempaa.

Vähittäiskaupan suhdannearviot pysyivät likimain ennallaan toukokuussa. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on +4, kun edelliskuussa lukema oli +5. Luottamus on hieman pitkäaikaista keskiarvotasoa (-2) korkeammalla.