Luottamusindikaattorit nousivat hieman – veturina palvelut

27.04.2017

Luottamusindikaattoreiden loiva nousu jatkui huhtikuussa. Päätoimialoista ainoastaan vähittäiskaupan luottamus laski hieman senkin ollessa pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli huhtikuussa vakaana saldoluvussa +5. Maaliskuun tarkistettu lukema oli myös +5. Indikaattori on jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvonsa (+1) yläpuolella.

Rakentamisen luottamus vahvistui vähän huhtikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku nousi lukemaan -2 (maaliskuussa -4). Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on jonkin verran yli keskimääräisen.

Palvelujen luottamusindikaattori kohosi huhtikuussa jo varsin korkealle tasolle. Sen uusin saldoluku on +22, kun maaliskuun lukema oli +19. Luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa (+13) vahvempaa.

Vähittäiskaupan luottamus notkahti hieman huhtikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku aleni +5 pisteeseen, kun edelliskuun lukema oli +8. Luottamus on silti pitkäaikaista keskiarvotasoa
(-2) korkeammalla.