Luxemburg aloitti kahdennentoista puheenjohtajuuskautensa

01.07.2015

Luxemburg on tänään aloittanut puoli vuotta kestävän kautensa EU:n puheenjohtajamaana.

”Unioni kansalaisia varten” on EU:n uuden puheenjohtajamaan iskulause. Vientivetoisen Luxemburgin tavoitteena onkin, että kaikki EU-politiikat aidosti hyödyttävät sen kansalaisia. Maan puheenjohtajuus on sille järjestyksessään kahdestoista ja kaudelle on linjattu avoin lähestymistapa EU-politiikkaa koskeviin kysymyksiin, mikä tarkoittaa kansalaisten kuuntelemista, liiketoiminnan tukemista sekä yhteistyötä kumppaneiden ja instituutioiden kanssa. Puheenjohtajakauden prioriteetteina on:

  • houkutella investointeja kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi
  • vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta
  • hallita muuttoliikettä, yhdistää vapaus, oikeus ja turvallisuus
  • elvyttää sisämarkkinat keskittymällä niiden digitaalisuuteen
  • asettaa Euroopan kilpailukyky globaaleihin ja läpinäkyviin puitteisiin
  • edistää kestävää kehitystä
  • vahvistaa EU:n globaalia asemaa

– Kansalaisten ja elinkeinoelämän näkökulmat linkittyvät vahvasti toisiinsa. Yrittäjien ja yritysten etu on viime kädessä kansalaisten etu, EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula kommentoi puheenjohtajuuskauden alkua.

Ylikarjula nimeää kolme aluetta, joissa unionin tulee erityisesti kehittyä tulevalla kaudella:

– Avainkysymyksiä ovat, miten EU:sta tulee kilpailukykyisempi, eteenpäinkatsovampi ja avoimempi.

– Kansalaisia ja yrityksiä yhdistävä tavoite on kehittää EU:n lainsäädäntöä. Kansalaisten tyytymättömyys kohdistuu siihen, että heidän elämäntyyliään koskettavia asioita säännellään liian yksityiskohtaisesti Euroopan tasolta. Elinkeinoelämälle on myös keskeistä lisätä sääntelyn ennustettavuutta ja poistaa siten investointien esteitä, Ylikarjula kertoo.

Lisätietoja:

Luxemburgin puheenjohtajakauden kotisivut

Luxemburgin puheenjohtajakauden prioriteetit