Mikä on gini-kerroin ja miten se liittyy tuloeroihin?

17.02.2023

Tuloeroja mitataan Gini-kertoimella. Se on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku ja tulonjakautumisen tasaisuuden mittari.

Kertoimen perusideana on laskea kuinka kaukana keskimäärin toisistaan henkilöiden tulot ovat. Kertoimen nimi tulee laskentamenetelmän kehittäjän Corrado Ginin mukaan.

Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret.

Gini-arvo voidaan esittää myös sadalla kerrottuna, jolloin raja-arvot ovat vastaavasti 0 ja 100.

Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.

Suomen tuloerot ovat pienet verrattaessa useimpiin muihin Euroopan maihin. Tulonjakoa tasoitetaan Suomessa verotuksen ja tulonsiirtojen avulla huomattavan paljon.