Viikon kysymys: Mitä mittaa veroaste?

07.10.2015

Veroaste (kokonaisveroaste) on yleisimmin käytetty verotuksen tason mittari eri maissa. Veroaste kuvaa julkisyhteisöjen keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen, kuten sosiaaliturvamaksujen, vuosikertymää suhteutettuna bruttokansantuotteeseen.  Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta tuottavat muun muassa OECD ja Eurostat.

Vuonna 2014 valtion verokertymä oli 42,6 miljardia euroa ja kuntien 21,2 miljardia euroa. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä oli 26 miljardia euroa. Yhteensä verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen summa oli 90 mrd. euroa.

Verrattaessa tätä summaa bruttokansantuotteeseen, saadaan kokonaisveroasteeksi 43,9 prosenttia. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen kokonaistuloista oli noin 80 prosenttia vuonna 2014.

 

Talouskeskiviikon kuva:

vko41graafi_kokonaisveroaste

Veroaste
Veroaste on yleisesti käytetty verotuksen kireyden mittari. Suomen veroaste on EU:n korkeimpien joukossa.

Talouskeskiviikon blogi:

Markku Kotilainen, ETLA: Suomen talouden kasvu riippuu vientimenestyksestä

Katso myös: www.ek.fi/talous