Mitä osaamista yritykset toivovat yliopistolta?

24.02.2012

Elinkeinoelämän ja yliopistojen vuoropuhelu on tarpeen, jotta yliopistoista valmistuvilla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet työuralle. Tämän teeman ympärille järjesti EK keskustelutilaisuuden Lappeenrannan yliopistossa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on yhtenä edelläkävijöistä määritellyt koulutukselleen konkreettiset osaamistavoitteet. Tavoitteiden ajan tasalla pitäminen edellyttää tiivistä keskusteluyhteyttä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä.

Osaamistavoitteet leviävät yliopistomaailmaan

– Yliopistokoulutuksessa riitti ennen, että kerrottiin, mitä kirjoja kuului eri koulutusohjelmien tenttivaatimuksiin. Se, mitä osaamista oli tarkoitus tuottaa jäi useimmiten kuvaamatta, kertoo EK:n koulutuspolitiikan asiantuntija Marita Aho.

Osaamisen nostamisesta ajattelun keskiöön voidaan kiittää Euroopan unionia. Se on vienyt eteenpäin korkeakoulutuksen niin sanottua Bolognan prosessia, jonka tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. Samalla se yhtenäistää Eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) koulutusjärjestelmiä niin, että opiskelija voi ylittää helpommin perinteiset valtiorajat. Bologna-prosessi on laajentunut tätä nykyä EU:n ulkopuolellekin ja mukana on yli 40 maata.

Koulutukset kuvataan monipuolisten osaamistavoitteiden avulla. Määritellään, mitä tietoa ja ymmärrystä sekä taitoja ja osaamista opiskelijalle toivotaan kehittyvän opiskelun aikana ja minkälaisia arvoja ja asenteita opiskelun halutaan vahvistavan. Osaamistavoitteet laaditaan jokaiselle koulutusohjelmalle ja niiden suuntautumisvaihtoehdoille.

Yritykset tarvitsevat osaamista ympäristöliiketoimintaan

Yritykset korostivat Lappeenrannan keskustelussa osaamista, joka edistää ympäristöliiketoimintaa, kansainvälistymistä ja uudistumista. Suomi on ympäristöosaamisessa edelläkävijä ja tämä etulyöntiasema tulee hyödyntää myös ympäristöliiketoiminnassa. Yritysten kansainvälistymisessä tulee ottaa huomioon toimintaketjun hallinta. Brändäys, laatukriteerit ja markkinointiviestintä tulee pitää omissa käsissä. Koko organisaation läpäisevä start-up-henkisyys on myös tärkeää.

LUT tuottaa kestävän kilpailukyvyn edellyttämää osaamista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston painopisteet osuvat hyvin yksiin yritysten tarpeiden kanssa. Yliopisto tekee tutkimusta ja antaa opetusta, joiden avulla yrityksillä on entistä paremmat edellytykset luoda kestävää kilpailukykyä. Sen osa-alueita ovat muun muassa strateginen johtaminen, energiatehokkuus, teollisten prosessien mallintaminen ja Venäjä-osaaminen.

Osaamistavoitteet keskusteluun myös muualla Suomessa

Keskustelutilaisuus toteutettiin EK:n Kaakkois-Suomen aluetoiminnan sekä koulutus-, innovaatio- ympäristöliiketoiminnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Palaute Lappeenrannasta oli niin positiivista, että EK aikoo järjestää tänä vuonna vastaavanlaisia tilaisuuksia myös muualla Suomessa.

Lisätietoja:
LUT 2011
LUT International Talent Partnership Program

Marita Aho, asiantuntija
p. 09 4202 2336
etunimi.sukunimi@ek.fi