Nopeammin kiinni opiskelupaikkaan

27.05.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt luonnokset esityksiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Elinkeinoelämän kannalta luonnokset ovat kannatettavia, mutta toimenpiteet riittämättömiä työurien pidentämisen ja nopeamman valmistumisen näkökulmista.

Hakijasuman purkaminen varaamalla yhteishaussa kiintiö ilman korkeakoulupaikkaa oleville on oikeansuuntainen, mutta vaatimaton askel. Olisi käynnistettävä perusteellinen pohdinta siitä, kuinka montaa korkeakoulututkintoon johtavaa tutkintoa yhteiskunnan tulee rahoittaa.

– Samanaikaisesti korkeakoulujen on määrätietoisesti kehitettävä esimerkiksi aikaisemmin opitun tunnistamista ja tunnustamista sekä sisäisiä siirtymisiä, jotta opinnot jo aloittanut välttyy turhalta hakuprosessilta niin sanottujen ensikertalaisten kanssa. Opiskelijat on myös valittava nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin ja on edistettävä heidän mahdollisuuttaan suunnata ja profiloida opintoja opiskelun aikana, sillä työelämän tarpeet muuttuvat, sanoo EK:n koulutuspolitiikan asiantuntija Marita Aho.

Eduskunta käsittelee ministeriön ehdotusta lain muuttamiseksi kesäloman jälkeen.