Nordic Arctic Business Council: Lisää kestävää arktista liiketoimintaa

02.12.2014

Arktisen alueen liiketoimintaedellytyksissä on kehitettävää, todetaan Pohjoismaisen arktisen elinkeinoelämän neuvoston (Nordic Arctic Business Council, NABC) lausunnossa.

NABC on pohjoismaisten elinkeinoelämän keskusjärjestöjen perustama hanke, jossa on edustettuna 20 pohjoismaista yritystä. Toiminnallaan se pyrkii turvamaan nykyistä paremmat toimintaedellytykset pohjoismaisille yrityksille arktisella alueella. Neuvosto pyrkii edistämään alueen taloudellista kehitystä ja korostaa ympäristöturvallisuutta arktisella alueella toimittaessa.

NABC pitää erityisen tärkeänä:
• investointeja ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirron helpottamiseksi, mikä edellyttää yhteistyötä infrastruktuurin parantamiseksi,
• yhteistyötä, jolla parannetaan liiketoimintaa ohjaavaa säädöstöä, standardeja ja käytäntöjä sekä
• toimia, joilla saadaan lisää ammattitaitoista työvoimaa arktiselle alueelle.

NABC:llä on erittäin tiivis yhteys syyskuussa perustettuun Arktiseen talousneuvostoon (Arctic Economic Council, AEC), jossa on kahdeksan arktisen maan ohella edustettuina alkuperäiskansat. AEC pyrkii edistämään kestävää liiketoimintaa ja talouskehitystä sekä parhaiden käytäntöjen, teknisten ratkaisujen, standardien ja muun tarpeellisen tiedon käyttöä arktisella alueella.

Tutustu NABC:n lausuntoon:
NABC statement Nov 2014.