Rovaniemen arktinen informaatiokeskus eteni EU:ssa

02.10.2015

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta on hyväksynyt rahoituksen EU:n arktiselle informaatiokeskukselle. Seuraavaksi hankkeelle pitää saada EU-jäsenmaiden hyväksyntä neuvoston käsittelyssä.

Arktisen alueen nopea kehitys mutkikkaine poliittisine ja ympäristöllisine muutoksineen on luonut tarpeen eurooppalaiselle yhteistyölle myös arktisen tutkimuksen osalta. EU:ssa on nähty tarve perustaa arktinen informaatiokeskus vastaamaan tähän haasteeseen.

Suomalaiset vaikuttajat ovat tehneet pitkään yhteistyötä sen eteen, että arktinen informaatiokeskus perustettaisiin Rovaniemelle. Suomalaismepit ovat vaikuttaneet asian puolesta Euroopan parlamentissa. Nyt parlamentti on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa rahoituksen muodossa.

Hanketta parlamentissa ajaneen suomalaismepin Petri Sarvamaan mukaan rahoituspäätös on tärkeä linjavalinta, jolla turvataan keskuksen perustaminen ja sen pitkäjänteinen rahoitus. Seuraavaksi on kuitenkin tehtävä yhteistyötä sen puolesta, että Rovaniemen keskus saisi myös jäsenmaiden tuen neuvostossa.

Rovaniemi verkottaisi arktiset yksiköt

Suomi on arktisessa strategiassaan esittänyt arktisen informaatiokeskuksen sijoituspaikaksi Arktista keskusta, joka toimii Lapin yliopiston yhteydessä Rovaniemellä. Se on ainoa EU:n arktisilla alueilla sijaitseva monitieteinen arktinen tutkimus- ja tiedontuottajainstituutio.

Arktinen keskus toteuttaisi EU:n informaatiokeskuksen verkostona, jossa olisi mukana arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavia laitoksia kymmenestä eri maasta. Tällaisesta verkostomaisesta yhteistyöstä Arktisella keskuksella on jo paljon kokemusta.

”Olemme iloisia EU:n arktista informaatiokeskusta koskevasta budjettialoitteesta. EU on arktisen toiminnan merkittävä tutkimusrahoittaja, mutta hajallaan toiminnassa siten, että tutkimustuloksia ei pystytä kunnolla kokoamaan”, toteaa Lapin yliopiston Arktisen keskuksen vt. johtaja Timo Koivurova.

Arktinen seminaari Rovaniemellä marraskuussa

Arktisia kysymyksiä pääsee pohtimaan myös Rovaniemellä 24.–26.11. järjestettävässä seminaarissa (”In the Spirit of the Rovaniemi Process – Local and Global Arctic”). Se pohtii arktisen alueen kehitystä globaalilta, alueelliselta ja paikalliselta kannalta. Pohjoisilla alueilla on meneillään ja suunnitteilla maailmanluokan hankkeita, mutta kuinka ne vaikuttavat paikallisesti?

Globaalin ja paikallisen suhdetta käsitellään mm. logistiikan ja infrastruktuurin, geopolitiikan ja turvallisuuden, luonnonvarojen, matkailun, kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Puhujat ovat alojensa kansainvälisiä vaikuttajia. Suomea edustavat mm. Paavo Lipponen, Petteri Taalas (Ilmatieteen laitos) sekä Tero Vauraste (Arctia Shipping). Ohjelmassa ovat edustettuna kaikki keskeiset arktiset toimielimet.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.rovaniemiprocess.fi