OECD:n digitalisoituvan talouden verotusta koskeva hanke etenee

13.10.2021

OECD:n digitalisoituvan talouden verotusta koskeva hanke etenee, kun muun muassa Irlanti ja Viro ovat ilmoittaneet tukevansa OECD:n ajamaa globaalia minimiveroa. Hankkeen takana on siten jo 136 valtiota 140:stä Inclusive Frameworkin jäsenestä.

Hankkeen Pilari 1 eli digivero tulee koskemaan ensivaiheessa vain maailman noin sataa suurinta konsernia, eli 20 miljardin euron ja 10 prosentin kannattavuuden ylittäviä monikansallisia konserneja. Pilari 2 eli minimivero tulee sen sijaan sovellettavaksi laajemmin ja koskisi näillä näkymin 750 miljoonan euron globaalin liikevaihdon ylittäviä konserneja. Niin sanotun multilateraalisopimuksen lisäksi EU antanee direktiiviesitykset pilarien toimeenpanosta. Muutokset tulisivat voimaan vuonna 2023. Työ toteutuksen yksityiskohtien osalta jatkuu OECD:ssa ainakin vielä tämän vuoden ajan.

OECD:n tiedote