OECD:n tuore raportti korostaa järkevämmän sääntelyn välttämättömyyttä

OECD:n pääsihteeri Angel Gurría esitteli eilen Helsingissä pidetyssä hallintoministereiden kokouksessa tuoreen raportin, jossa pureudutaan yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön vahvuuksiin ja heikkouksiin.

OECD Regulatory Policy Outlook 2025 -raportissa kartoitetaan ensimmäistä kertaa, kuinka OECD-maat kehittävät, panevat täytäntöön ja uudistavat lainsäädäntöään.

Paremmalla sääntelyllä talouskasvua

Raportti suosittaa valtioita ja niiden hallituksia parantamaan uusien lakien suunnittelu- ja valmisteluprosessia.

Vaikka hyvää kehitystä on tapahtunut, työnsarkaa riittää. Pienetkin parannukset sääntelyn laadussa vaikuttavat kokonaisuudessaan yritysten toimintaedellytyksiin ja siten kaikkien hyvinvointiin.

Raportin mukaan kolmanneksella OECD-maista ei ole minkäänlaista linjausta sääntelyn noudattamisesta tai voimaansaattamisesta, ja kahdella kolmasosalla ei ole minkäänlaista järjestelmää lakien arvioimiseksi niiden voimaantulon jälkeen. Kansainvälisestä sääntely-yhteistyöstä on selkeitä linjauksia vain kolmanneksella OECD-maista.

Kuten raportissa todetaan, on selvää, että tästä aiheutuu tarpeetonta yritysten ja yhteiskunnan resurssien tuhlausta.

–EK pitää tärkeänä ajattelutapojen muuttamista siten, että ymmärrettäisiin paremman sääntelyn edistävän talouskasvua Suomessa, EU:ssa ja maailmalla ja huonon sääntelyn puolestaan heikentävän sitä merkittävästi, korostaa asiantuntija Hannu Ylänen EK:sta.

Raportissa kerrotaan myös myönteisestä lainsäädännön  kehityksestä: esimerkiksi Britanniassa byrokratian ankara vähentäminen säästi yrityksiltä 10 miljardia puntaa neljän vuoden aikana.

Maiden välinen koordinaatio kuntoon

Huono sääntelykoordinaatio maiden välillä rasittaa yrityksiä ja kauppaa.

– Äskettäin allekirjoitettu Tyynenmeren vapaakauppaa koskeva kumppanuussopimus sekä tulevat ilmastoneuvottelut Pariisissa korostavat läheisemmän sääntely-yhteistyön kasvavaa tarvetta kaikilla sektoreilla tuotannosta ja finanssialasta hiilidioksidipäästöihin, sanoo Ylänen.