Omistajanvaihdokset uudistavat johtamista

04.10.2013

Omistajanvaihdokset kehittävät ja monipuolistavat pk-yritysten johtamiskäytäntöjä. Sen sijaan yritysten kasvuun ja kannattavuuteen ei omistajanvaihdoksilla välttämättä ole lyhyellä aikavälillä vaikutusta.

– Yrittäjien ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdokset koskettavat yhä useampaa pk-yrittäjää. Hyville yrityksille olisi nyt tärkeää löytää jatkajia, jotka pitävät yllä työllisyyttä ja luovat uusia työpaikkoja, sanoi torstaina 3.10. valtakunnallisessa omistajanvaihdoskonferenssissa puhunut PK-johtaja Pentti Mäkinen.

Huomion arvoista on, että omistajanvaihdosten myötä myös johtaminen usein uudistuu ja esimerkiksi yrityksen ulkopuolisten hallitusjäsenten todennäköisyys kasvaa.

– Johtamis- ja strategiaosaamisen kehittymisen myötä on mahdollista, että myös yrityksen kasvu pitkällä tähtäimellä kiihtyy vaikkakaan yritysaineistoissamme ei ollut eroja perustaja- ja jatkajapolven yritysten kasvuluvuissa, tiivistää Mäkinen.

Mäkinen korosti puheenvuorossaan myös tarvetta kiinnittää huomiota kasvuyrittäjyyden monimuotoisuuteen. Monet yrittäjät omistavat useampia yrityksiä samanaikaisesti. Erityisesti toisen ja kolmannen polven perheyrittäjät toimivat useammassa yrityksessä rinnakkain, jolloin yritysten yhteenlaskettu työllisyysvaikutus voi nousta merkittävämmäksi kuin äkkiseltään voisi kuvitellakaan. Sukupolvenvaihdoksia edistämällä ei siis välttämättä turvata vain olemassa olevia työpaikkoja vaan luodaan samalla myös mahdollisuuksia uusien synnyttämiselle.

Lisätietoja:
Pentti Mäkinen, PK-johtaja, p. 09 4202 2604