Osaavaa henkilöstöä paremmin saatavilla – alakohtaiset erot suuria

28.01.2014

Yritysten kokemat rekrytointivaikeudet ovat helpottaneet viime vuosien aikana. Tästä huolimatta kolmannes EK:n jäsenyrityksistä kertoi kohdanneensa rekrytointivaikeuksia vuoden 2013 aikana. Näistä joka viides johtui siitä, että hakijoita avoimiin tehtäviin ei ollut lainkaan.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen oli vaikeinta hotelli- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalveluissa sekä liikennealan yrityksissä. Hotelli- ja ravintola-alan yritysten kohdalla rekrytointivaikeuksien taustalla vaikutti useimmin liian vähäinen alan työkokemus. Kiinteistöpalveluissa neljännes rekrytointivaikeuksista johtui siitä, että avoimiin tehtäviin ei ollut hakijoita. Liikennealan yritykset viestittivät, että viidennes paikoista oli jäänyt täyttämättä hakijoiden riittämättömän koulutuksen vuoksi. Tällä viitattiin muun muassa kiristyneisiin ajokorttivaatimuksiin sekä ammattipätevyyden edellyttämään täydennyskoulutukseen.

Teollisuuteen haetaan uudenlaisia osaajia

Joka viidennessä rekrytoinnissa ammattitaidon ja osaamisen puutteet vaikeuttivat uuden työntekijän palkkaamista. Teollisuudessa lähes 40 prosenttia rekrytointivaikeuksista johtuu vaillinaisesta osaamisesta.

– Yritykset kaipaavat perinteisen hitsauksen osaajia, joilla on joko valmiina vahva ammattitaito tai asenne kohdallaan uuden oppimista varten. Samalla teollisuusyrityksissä nostettiin esiin myös robotiikan ja teollisen internetin edellyttämät taidot. Vahvan ammattiosaamisen ylläpito ja samalla uudistuvan teollisuuden tarpeet olisi aiheellista huomioida myös oppilaitosten koulutustarjonnassa ja aikuiskoulutuksessa, painottaa EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen.

Tiedot perustuvat EK:n vuosittaiseen henkilöstö- ja koulutustiedusteluun. Otospohjaisessa tiedustelussa oli mukana 2 700 yritystä ja tiedot kerättiin loka–marraskuussa 2013.

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä