Päivän sairauspoissaolosta aiheutuu työnantajalle keskimäärin 370 euron kustannus

Päivän sairauspoissaolosta aiheutuu työnantajalle keskimäärin 370 euron kustannus

Sairauspoissaolon aiheuttama työpanoksen menetystä voi arvioida erilaisilla laskentatavoilla, jotka tuottavat hieman erisuuruisia arvioita. Yksi tapa on arvioida työpanoksen arvoa, joka menetetään sairauspoissaolon vuoksi. Kansantalouden tilinpidon mukaan keskimääräinen palkansaajan tuntipalkka oli oikaistuna 26 euroa vuonna 2021. Kun yhdestä työtunnista syntyy bruttoarvonlisäystä 55 euroa, tuottaa yksi työtunti keskimäärin 2,1 kertaisen arvonlisäyksen palkkaan verrattuna.

Tilastokeskuksen palkkarakenne -tilaston mukaan säännöllisen työajan keskipalkka oli 174 euroa päivässä vuonna 2021. Tämän lisäksi työnantajalle aiheutuu kuluja mm. työn sivukuluista. Yllä arvioitu kerroin 2,1 tuottaa keskimääräiseksi sairauspoissaolopäivästä aiheutuvaksi työpanoksen menetykseksi 370 euroa vuoden 2021 tasossa.

Eri koulutustasoilla maksetaan erisuuruista keskipalkkaa: perusasteella 141 euroa päivältä ja tutkijankoulutusasteella 251 euroa päivältä, muiden koulutustasojen keskipalkat ovat näiden lukujen väliltä. Menetetyn työpanoksen arvo on välillä 293 – 522 euroa päivältä eri koulutusasteilla. Vastaavasti tehtäväkohtaiset keskipalkat ovat EK:n palkkatilastossa väliltä 104 – 442 euroa päivältä, jolloin työpanoksen arvo on 219 – 930 euroa päivältä. Suurimmillaan työpanoksen arvo on jopa kaksi euroa minuutilta.

Tarkemmin laskennasta

Asiantuntija Antti Tanskanen

p. 040 590 0702