Pk-yritys, oletko suojannut aineettoman omaisuutesi?

26.04.2016

EK kannustaa pk-yrityksiä hyödyntämään tekijänoikeuksia ja teollisoikeuksia, kuten patentteja ja tavaramerkkejä. Nämä ns. IPR-oikeudet ovat laajasti esillä tänään Maailman aineettoman omaisuuden päivänä.

Aineettomasta omaisuudesta (IP eli Intellectual Property) on tullut yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä digitaalisessa globaalien liiketoimintojen maailmassa.

Aineetonta omaisuutta ovat konkreettisimmillaan muun muassa tekninen keksintö tai menetelmä, tuotteen muoto tai yrityksen tai palvelun brändi. Aineetonta omaisuutta voi myös olla esimerkiksi osaaminen, tietotaito ja yritykseen kätkeytyvä hiljainen tieto.

Jotta yritys pystyy osoittamaan aineettoman omaisuutensa, se pitää dokumentoida jollakin tavalla. Dokumentoinnilla näytetään, että yrityksellä on oikeus aineettomaan omaisuuteen kuten omistusoikeus omaan innovaation tai luovan työn tulokseen.

Aineettoman omaisuuden omistaja voi päättää omaisuutensa käytöstä sekä estää muita hyödyntämästä sitä kaupallisesti. Se tapahtuu aineettomien oikeuksien eli IPR-oikeuksien (Intellectual Property Rights) avulla. Niitä ovat muun muassa tekijänoikeudet, patentit ja tavaramerkit.

Tiedetään, että IPR-oikeuksilla on suuri merkitys erityisesti pk-yritysten menestymiseen. EU:n aineettomien oikeuksien viraston EUIPOn tuoreen raportin mukaan immateriaalioikeuksia omistavilla yrityksillä on lähes kolmanneksen suurempi liikevaihto työntekijää kohden kuin muilla. Toisaalta vain noin joka kymmenennellä pk-yrityksellä on teollisoikeuksia tällä hetkellä.

Euroopan komission teettämän selvityksen mukaan ns. IPR-intensiivisten alojen osuus unionin ulkomaankaupasta on peräti 90 prosenttia. Siksi on erityisen tärkeää, että yhä pienemmät yritykset tuntevat IPR:t ja osaavat hyödyntää niitä liiketoiminnassaan.

Tietoiskuja IPR-oikeuksista

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori sanoo panneensa iloilla merkille, että suomalaisten pk-yritysten kiinnostus aineetonta omaisuutta ja sen suojaamista kohtaan on kasvanut.

WIPO day 2016

Immateriaalioikeudet ovat tapetilla tänään Maailman aineettoman omaisuuden päivänä.

– Olemme pitäneet IPR-asioita paljon esillä ja järjestäneet pk-yrityksille räätälöityjä tietoiskuja aineettomista oikeuksista yhdessä Keskuskauppakamarin, Suomen Yrittäjien sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa eri puolilla Suomea usean vuoden ajan.

– Osallistujamäärät tietoiskuihin ovat lähes tuplaantuneet vuoden aikana. Yritykset ovat entistä aktiivisempia ja ymmärtävät jo pääpiirteissään IPR:n merkityksen, Riikka Tähtivuori toteaa.

Yrityksillä on kuitenkin vielä paljon kysymyksiä ilmassa. Ne haluavat tietää esimerkiksi, mistä haetaan aineettoman omaisuuden suojaa ja paljonko se maksaa, mitä eroa on eri suojaustavoilla, mitä voi tehdä, jos joku loukkaa oikeuksiani ja miten IPR-asiat pitää kirjata työ- ja yhteistyösopimuksiin.

– Tehtävää onkin erityisesti siinä, että IPR-asiat muistetaan laittaa kuntoon ennalta eli jo ennen tuotteen tai palvelun julkistamista ja viemistä markkinoille, Riikka Tähtivuori sanoo.

– On myös tärkeää, että IPR-asiat kirjataan osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa ja toimintatavat mietitään etukäteen.

Hän kannustaa pk-yrityksiä hyödyntämään rohkeasti asiantuntija-apua. Myös Tekesillä on tarjolla uutta Kiito- tai Into-rahoitusta, jota voi käyttää aineettoman omaisuuden suojaamiseen sekä IPR-oikeuksien hallinnointiin ja puolustamiseen.

IPR-oikeudet ovat kasvun mahdollistajia

Suomessa alkuvuodesta tehdyn selvityksen mukaan yrityksemme eivät vielä hyödynnä riittävästi esimerkiksi tavaramerkkien suojaamista aineettoman omaisuuden suojamuotona verrattuna moniin muihin Euroopan maihin.

– Aineettoman arvonluonnin ja investointien merkitys kansantaloudessa kasvaa koko ajan. Esimerkiksi digitalisaatio nostaa IPR-oikeuksien merkitystä yritysten liiketoiminnan tukipilarina ja kasvun mahdollistaja, Riikka Tähtivuori muistuttaa.

Lue lisää:

 

Maailman aineettoman omaisuuden päivä

Huhtikuun 26. päivää vietetään Maailman aineettoman omaisuuden päivänä (World Intellectual Property Day).

Merkkipäivää on vietetty vuodesta 2000 ja sen takana on YK:n erityisjärjestö World Intellectual Property Organisation WIPO.

Tavoitteena on kiinnittää huomiota luovuuden ja keksintöjen merkitykseen ihmiskunnan hyvinvoinnin ja vaurauden edistäjänä sekä lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua teollis- ja tekijänoikeuksista (IPR-oikeuksista).

Myös Suomessa järjestetään tänään tapahtumia.