Rahat eivät riitä toisen tutkinnon opintotukeen

13.03.2015

EK kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneelle opiskelijalle ei myönnetä jatkossa opintotukea toisen samantasoisen tutkinnon opiskelemiseen. Eduskunta äänesti esityksen puolesta ensimmäisen kerran tiistaina ja tänään on toinen käsittely.

–Suomen taloudellinen tilanne ajautunut jamaan, jossa on tehtävä selkeä päätös  kenelle ilmaisen koulutuksen takaava opintotuki on ensisijaisesti tarkoitettu, toteaa EK:n koulutuspoliittinen asiamies Marita Aho.
Ahon mukaan on oikeudenmukaista taata opiskelupaikka niille, joilla sitä ei vielä ole.

Vuosittain opiskelijoille myönnetään 900 miljoonan euron edestä opintotukea. Valtiolla on nyt valtavat säästöpaineet ja opiskelijat on saatava entistä nopeammin työelämään.
– Suomessa opiskeluihin käytetään muita maita pidempi aika ja se käy kestämättömän kalliiksi, kertoo Aho.

Hallitus haluaa uudistuksellaan nopeuttaa lukioista ja ammattioppilaitoksista valmistuvien korkeakouluopintojen käynnistämistä.

– Nyt korkeakoulussa aloittavien opiskelijoiden mediaani-ikä on 21 vuotta ja viidennes aloittajista on yli 26-vuotiaita. Osittain tämä johtuu siitä, että korkeakouluihin hakee niitä joilla on jo opiskelupaikka muualla tai kokonainen tutkinto valmiina, huomauttaa Aho.

Aho myös arvioi, että korkeakouluopintojen aloittaminen nopeutuisi jos ammatinvalinnan ohjausta kehitettäisiin lukioissa ja tutkintojen työelämäyhteistyötä parannettaisiin korkeakouluissa.

– Turhan paljon nuoret pelkäävät tekevänsä vääriä uravalintoja. Useilla tutkinnoilla voi kuitenkin päätyä monenlaisiin tehtäviin.

EK pitää opiskeluaikojen nopeutumista ensiarvoisen tärkeänä.

– Ensimmäinen tutkinto pitäisi muuttaa kokonaan lainapainotteiseksi. Opintoraha maksettaisiin jälkikäteen täysimääräisenä niille opiskelijoille, jotka ovat valmistuneet tavoiteajassa, sanoo Aho.