Rahoituksen saatavuus kiristyy

16.03.2012

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen katsoo uusimmassa Prima- lehdessä, että yritysten on Suomessakin varauduttava rahoitusolojen vaikeutumiseen. Hakkarainen viittaa Euroopassa tehtyihin selvityksiin, joiden mukaan yritysten rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kiristyneet. Taustalla on velkakriisi ja finanssikriisi. Pankkien varainhankinta on vaikeutunut.

Pankkeja koskevat sääntelyuudistukset ovat Hakkaraisen mukaan osaltaan vaikuttaneet lainaehtojen kiristymiseen. Uusien säädösten rasitusta lieventävät kuitenkin asteittainen käyttöönotto ja pitkät siirtymäajat.

– Suomessakin on varauduttava rahoitusolojen heikentymiseen, kun kansainväliset pankit ovat viime aikoina keskittyneet aiempaa enemmän omalle kotimarkkinalleen ja pienentäneet toimintojaan ulkomailla,   Hakkarainen arvioi.

Yrityssektorilla on lainaa noin 110 miljardia euroa, josta Suomessa toimivien pankkien lainaamaa on noin 50 miljardia euroa. Ulkomailta otettuja pankki- ja joukkovelkakirjalainoja on noin 35 miljardia euroa.

EK:n hallituksen jäsen Kari Jordan arvioi samassa lehdessä, että Euroopassa vireillä olevan sääntelyn vaikutukset voivat koitua kohtalokkaiksi yritysrahoitukselle.

Kansainvälisten rahoituslaitosten toiminta Euroopan reuna-alueilla on vähentynyt viidessä vuodessa merkittävästi. Pankit keskittyvät päämarkkina-alueilleen.

– Finanssikriisin aikana näimme, että Helsinki on kaukana Lontoosta, Frankfurtista ja muista finanssikeskuksista. Kansainväliset toimijat ovat jatkaneet vetäytymistään Suomesta ja suuri syy tähän on vireillä olevan regulaation aiheuttama epävarmuus, Jordan huomauttaa.

– Moni eurooppalainen pankki on ilmoittanut suomalaisille yritysasiakkailleen, että lähettäkää meille rahat eräpäivänä, älkääkä pyytäkö meitä enää mihinkään syndikaattiin mukaan.

Metsä Groupin pääjohtajan mukaan Suomen on vaadittava, että uuden sääntelyn käyttöönottoa lykätään ja että se tapahtuu portaittain pitkän ajan kuluessa.

Kari Jordan ei myöskään ymmärrä, kuinka Tobinin veroa, tai vastaavaa voidaan edes ehdottaa tuotavaksi tällaiseen ympäristöön.

Lue jutttu digi-Primasta