Rahoituskriisi edellyttää tuntuvia muutoksia työttömyysturvaetuuksiin

Työttömyysturvamenot ovat ponnahtaneet tänä vuonna jo kaksinkertaisiksi finanssikriisiä edeltäneeseen vuoteen verrattuna. Menojen jatkuva nousu johtuu työttömyyden rajusta kasvusta.

Menojen lisääntymiseen on vastattu korottamalla työttömyysvakuutusmaksuja. Maksutaso on jo nyt selvästi totuttua korkeampi. Ensi vuodelle ehdotetaan vielä yhteensä 1 prosenttiyksikön korotusta.

– Maksunkorotuksissa seinä on tullut vastaan. Maksunkorotukset heikentävät kuluttajien ostovoimaa sekä yritysten kilpailukykyä ja työllistämisedellytyksiä. Tämä lisäisi entisestään työttömyyttä ja työttömyysmenoja mikä syventäisi entisestään rahoituskriisiä, painottaa EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

Maksunkorotusten ohella työttömyyspäivärahoja on maksettu käyttämällä työttömyysturvajärjestelmän puskuria. Puskuri on käytetty jo kokonaan etuuksien maksamiseen. Nyt työttömyysturvajärjestelmä ottaa lainaa etuuksien maksamiseksi.

– Loputtomasti ei voi velkaantua. Velalla on lakiin perustuva ylärajansa ja velat on ennen pitkää maksettava takaisin, painottaa Rantahalvari.

Työttömyysturvan rahoituskriisiin voidaan vastata kestävällä tavalla vain tarkistamalla työttömyysetuuksia. Hienosäätö ei riitä, sillä säästötarve on yksinkertaisesti niin suuri. Etuuksien tarkistamisessa on puututtava koko kokonaisuuteen eli päivärahan saantiedellytyksiin, tasoon ja maksuaikoihin.

Maan hallituskin pitää työttömyysetuuksien säätöä välttämättömänä. Se on päättänyt leikata työttömyysturvamenoja 200 miljoonaan euroa ja mahdollisesti vielä 120 miljoonaa euroa lisää, jollei se löydä korvaavia toimia. Jos työttömyys ei laske nopeasti, lisää leikkauksia valitettavasti tarvitaan.