Rakentamisen ja kaupan suhdanteissa lievää elpymistä

27.05.2015

Luottamusindikaattorit ovat edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.  Myönteistä on rakentamisen luottamuksen pieni parannus sekä kaupan alan toipuminen vuodenvaihteen pohjalukemista, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten  suhdannetilannetta kyselyhetkellä.

Teollisuuden luottamusindikaattori on toukokuussa yhä matalalla. Tuotannon ennustetaan pysyvän lähikuukaudet likimain ennallaan, ja tilauskanta on alle tavanomaisen. Indikaattorin uusin lukema on -11, kun edelliskuun tarkistettu luku oli  -10. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakentamisen luottamus vahvistui toukokuussa, mutta luottamusindikaattori jäi vielä vähän alle pitkäaikaisen keskiarvon. Uusin saldoluku on -10 pistettä, huhtikuun tarkistettu lukema on -16. Pitkän aikavälin keskiarvo on -8.

Palvelujen luottamusindikaattori heikkeni aavistuksen toukokuussa. Myyntiodotukset ovat varsin varovaiset. Luottamus laski +2 pisteeseen, kun edelliskuun tarkistettu luku oli +4. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +13.

Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran parantunut, mutta edelleen varsin heikolla tasolla. Luottamusindikaattorin saldoluku nousi toukokuussa lukemaan -11, huhtikuun tarkistettu luku on -17. Luottamus on yhä selvästi tavanomaista matalammalla, sillä pitkän aikavälin keskiarvo on -2.