Romania EU:n neuvoston puheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa

04.01.2019

Romania aloitti 1. tammikuuta kuuden kuukauden EU:n puheenjohtajuuden, mikä on ensimmäinen sen jälkeen, kun maa liittyi Euroopan unioniin 12 vuotta sitten.

Romania valitsi puheenjohtajakautensa motoksi koheesion, korostaen yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Lisäksi puheenjohtajamaa on luvannut painottaa yhtenäisyyttä, yhtäläistä kohtelua ja lähentymistä.

Konkreettisten poliittisten prioriteettien osalta Romania on määrittänyt seuraavat painopisteet:

  1. Euroopan lähentyminen – kasvu ja kilpailukyky: Romania nostaa esiin alueiden välisen eriarvoisuuden vähentämisen, pääomamarkkinaunionin viimeistelyn, työvoiman liikkuvuuden (EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari, Euroopan työvoimaviranomainen), innovaatiot ja digitalisaation (tutkimus, Horisontti Eurooppa -ohjelma, Euroopan yhteenliitettävyys akseleilla pohjoinen-eteläinen ja itäinen-läntinen sekä Tonava-joen alueen yhteenliitettävyys) sekä ilmastonmuutoksen ja vähähiilisen talouden (muovien vähentäminen, veden elinkaari, liikenteen CO2);
  2. Turvallinen Eurooppa: Keskiössä ovat EU:n ulkorajat, mukaan lukien komission ehdotus rajavalvonnasta, EU:n yhteistyö Afrikan kanssa, maahanmuuttokysymykset, Schengen-alueen vahvistaminen sekä radikalisoitumisen estäminen;
  3. Eurooppa – maailmanlaajuinen pelaaja: Romania haluaa edistää EU:n roolia globaalina toimijana, jossa keskiössä ovat sääntöjen mukaisen monenvälisen järjestelmän edistäminen ja WTO:n vahvistaminen sekä uudenaikaistaminen. Lisäksi Romania painottaa puolustusyhteistyötä ja laajentumispolitiikkaa, jälkimmäisessä etenkin Balkanin aluetta ja sen nuorisoa;
  4. Yhteisten arvojen Eurooppa: Romania nostaa esiin EU-päätöksenteon tuomisen lähemmäksi kansalaisia, sosiaalisten kysymysten edistämisen (koulutus, oppimisen liikkuvuus, Erasmus) sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen (naiset työelämässä, työelämän tasapaino).

Seuraavan puolen vuoden aikana puheenjohtajamaa joutuu vaativaan toimintaympäristöön. EU käsittelee Romanian puheenjohtajakaudella tärkeitä asioita, jotka ovat ratkaisevia unionin tulevaisuuden kannalta: brexit, EU:n institutionaalisen syklin loppuminen, EU-vaalit. Odotettavissa on myös, että keskustelu EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä voimistuu.

Romanian EU-puheenjohtajuutta varjostavat maan jatkuvat korruptioskandaalit ja oikeusvaltioperiaatteen heikkeneminen, josta myös Euroopan komissio on avoimesti kritisoinut maata.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Kautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa neuvoston kokouksia kaikilla tasoilla, mikä varmistaa työn jatkuvuuden neuvostossa.

Romanian puheenjohtajuuskautta voi seurata Twitterissä tililtä @ro2019eu, ja aiheeseen liittyvät nettisivut löytyvät osoitteesta www.romania2019.eu