Sote-uudistuksen lykkääntyminen mahdollistaa valuvikojen korjaamisen

Perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyy seuraavalle vaalikaudelle. Tämä mahdollistaa sen toteuttamisen siten, että uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Esillä olleilla malleilla uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät olisi toteutuneet.

Yhtenä keskeisenä ratkaisun tavoitteena tulee olla julkisen talouden kestävyysvajeen supistaminen nostamalla tuottavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa keskimäärin 0,5 prosentilla vuodessa. Tuottavuuden nosto on myös avainasemassa palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamisessa.

– Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi palvelujen järjestäjä ja tuottaja on erotettava aidosti toisistaan. Se kannustaisi etsimään kansalaisten ja veronmaksajien kannalta parhaimmat palvelujen tuottajat keskenään kilpailevien tuottajien joukosta. Uudistuksen siirtyminen mahdollistaa sote-uudistuksen tekemisen samanaikaisesti rahoitusratkaisun kanssa, korostaa EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Toimijoiden välinen kilpailu olisi aitoa silloin, kun erilaiset tuottajat ovat kilpailullisesti tasavertaisessa asemassa (monituottajamalli). Tasavertaisuus edellyttäisi muun muassa myös kunnallisesti tuotettujen palvelujen kustannusten ilmoittamista läpinäkyvästi ja selvästi.

Monituottajamallin ohella tarvitaan myös palvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisäämistä. Se pakottaisi palvelujen järjestäjät ja tuottajat tuottavuuden ja laadun parantamiseen, kun potilaasta tai huollon kohteesta tulisi maksava asiakas. Asiakkaiden valinnanvapaus tulee toteuttaa siten, että raha-seuraa-potilasta -periaate ulotetaan koskemaan kaikkia järjestäjän hyväksymiä palveluntuottajia.