Valinnanvapaus sote-uudistuksen välttämätön osa

09.05.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää valinnanvapauslainsäädäntöä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välttämättömänä osana. Ilman valinnanvapautta sote-palveluiden parantaminen ja kustannusten kasvun leikkaaminen eivät ole mahdollista.

– Lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta on merkittävä parannus nykytilanteeseen verrattuna. Palveluiden saatavuudessa on tällä hetkellä suuria eroja ja sote-palveluiden kustannukset vaihtelevat suuresti eri alueiden välillä. Alhaisimmillaan kunnat käyttävät sote-palveluiden järjestämiseen 2 200 euroa ja korkeimmillaan lähes 5 500 euroa asukasta kohti eli erot kuntien välillä ovat jopa 2,5-kertaiset. Erot eivät selity väestön terveyseroilla, vaan tehottomalla palveluiden järjestämistavalla, johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Valinnanvapaus on toimiva keino parantaa myös sote-palvelujen laatua. Valinnanvapaus lisää myös palvelujen tuottavuutta, mikä on välttämätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun leikkaamiseksi 3 miljardilla eurolla, johtaja Oksala sanoo.

Pitkät siirtymäajat kohtelevat kansalaisia eriarvoisesti

Maakunnille ollaan antamassa mahdollisuuksia pitkittää valinnanvapauspalveluja sekä oman tuotannon siirtämistä maakunnan yhtiön tuotettavaksi. Tätä mahdollisuutta Oksala kritisoi, koska se kohtelee kansalaisia eriarvoisesti.

– Siirtymäajat sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aloittamiselle ja maakunnan omistaman tuotannon yhtiöittämiselle ovat liian pitkiä. Ne viivästyttävät uusien palvelujen saatavuutta ja terveen kilpailun syntymistä tuottajien välille. Kun tähän yhdistää maakuntien mahdollisuuden päättää valinnanvapauden toteutuksen ajankohdasta maan eri osissa, kansalaisten yhdenvertaisuus kärsii, Oksala perustelee.

Hallinnolle ei pidä antaa mahdollisuutta viivyttää loputtomiin suomalaisten sote-palveluita parantavan uudistuksen toteutumista. Sote-uudistuksen valmistelu on jo kestänyt kymmenkunta vuotta. Nyt on sanoista ryhdyttävä tekoihin, Oksala vaatii.