Taloustutkimuksen kysely: Enemmistö suomalaisista tukee sote-uudistuksen valinnanvapausmallia

30.10.2017

Yli puolet suomalaisista pitää sosiaali- ja terveyspalveihin suunniteltua valinnanvapausmallia vähintään melko hyvänä uudistuksena. Erittäin huonona uudistuksena mallia pitää vain 9 prosenttia kansalaisista. Taloustutkimus teki kyselyn ns. käyntihaastatteluna tuhannella henkilöllä Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta.

Suomalaisista 54 prosenttia kannattaa sote-valinnanvapausmallia, jossa asiakas voi valita joko julkisen terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman. Kokoomuksen ja keskustan lisäksi malli saa kannatusta erityisesti SDP:ssä.  SDP:n kannattajista jopa 64 prosenttia kannattaa valinnanvapausmallia. EK:n johtaja Ilkka Oksalaa ei yllätä, että niin moni kannattaa uudistusta.

– Erityisen myönteisenä pidän sitä, että valinnanvapauden kannatus ylittää oppositio-hallitus  -asetelman. Tämä luo hyvät edellytykset sille, että sote-palveluiden kehittäminen valinnanvapautta laajentamalla jatkuu tämän vaalikauden jälkeen. Ihmiset haluavat nykyistä enemmän vaikuttaa siihen, kenellä he käyvät vaikkapa lääkärissä, eikä se ole puoluekysymys, Oksala toteaa.

SDP:n kannattajista mallia vastustaa vain joka viides. Keskustassa vastustus on pienintä, sillä keskustalaista 14 prosenttia näyttää uudistukselle punaista valoa.

SDP:ltä kyllä, vasemmistoliitolta ei

Vähiten valinnanvapausmalli saa kannatusta vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa. Heistä mallia kannattaa 24 ja vastustaa 55 prosenttia kannattajista.

Oksala arvioi, että myönteiseen mielipiteeseen on vaikuttanut se, että nykyisten sote-palveluiden saatavuus ja kustannukset vaihtelevat rajusti maan eri osien välillä ja uusi malli parantaisi yhdenvertaisuutta.

– Erittäin myönteisenä pidän sitä, että hallituksen uudessa lakiesityksessä sote-keskusten palveluvaliokoimaan on täydennetty erikoislääkäreiden vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Tämän seurauksena yhä useamman suomalaisen vaivat tulevat autetuiksi jo sote-keskuksissa ja turhalta asiakkaiden ”pompottelulta” paikasta toiseen voidaan välttyä, Oksala sanoo.