Suhdanteet yhä painuksissa – ei vieläkään käännettä parempaan

27.09.2013

Elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui syyskuussa varsin heikkona. Kaikki luottamusindikaattorit olivat selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

– Teollisuustuotannon arvioidaan pysyvän ennallaan lähikuukausina. Vähittäiskaupan myynnin ennustetaan laskevan, kun taas muilla palvelualoilla on varovaisia odotuksia myynnin kasvusta.

Teollisuuden luottamus pysyi heikkona EK:n syyskuussa tekemässä tiedustelussa.Teollisuuden luottamusindikaattori oli syyskuussa selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Tuotannon ennustetaan pysyvän lähikuukaudet nykytasollaan. Syyskuun luottamusindikaattorin saldoluku on -13, kun se oli elokuussa -12 pisteessä. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2.

Rakentamisen luottamusindikaattori heikkeni yhä aavistuksen. Tilauskanta on alle normaalin ja henkilöstön ennustetaan supistuvan. Syyskuun saldoluku on -26. kun edelliskuun lukema oli -25. Luottamus on selvästi keskimääräistä heikompaa, sillä indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on -6.

Palvelujen luottamusindikaattori jäi selvästi alle keskimääräisen. Myynnin odotetaan kuitenkin kasvavan maltillisestilähikuukausina. Saldoluku pysyi -2 pisteessä, kun pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi syyskuussa matalalla. Myynti on supistunut, ja laskusuunnan arvioidaan jatkuvan lähikuukausina.Luottamusindikaattorin saldoluku oli -21, eli sama kuin kuukautta aiemmin. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0.