Suomalaisten elämänlaatu Euroopan kärkeä

25.03.2014

Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaiseman Quality of life indicatiors -raportin mukaan suomalaisten elämänlaatu on Euroopan huippua. Suomi sijoittui vertailussa toiseksi: vain Tanska sai hieman paremman tuloksen. Vertailussa tarkasteltiin eri maiden elämänlaatua käyttäen apuna useita mittareita, kuten bruttokansantuotetta, varallisuuden jakautumista, pitkäaikaistyöttömyyttä, terveyttä sekä koulutusta.

Raportin mukaan Suomella on useita vahvuuksia verrattuna muihin Euroopan maihin. Varallisuus on jakautunut tasaisesti, pitkäaikaistyöttömyys on vähäistä ja kotitalouksilla on hyvät mahdollisuudet selviytyä yllättävistä menoista.

Myös ympäristön puhtaus ja elinympäristön laatu osoittautuivat Suomen kohdalla Euroopan parhaiksi. Raportti totesi myös, että koulutuksen kesken jättäneitä on Suomessa verrattain vähän.

Raportti julkaistiin kansainvälisenä onnellisuuden päivänä 20.3., jonka YK lanseerasi vuonna 2012.

Uutinen on julkaistu aiemmin Good News from Finland -uutissivustolla.

Kuva: Team Finland/Riitta Supperi