Suomalaisyritysten suhdannekuva on edelleen heiveröinen

28.12.2015

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit eivät tuoneet joulukuussa muutosta yritysten vaatimattomiin suhdanteisiin. Luottamus on heikkoa varsinkin teollisuudessa ja vähittäiskaupassa.

EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila sanoo, että teollisuudessa tuotannon arvioidaan kasvavan vain aavistuksen ja sekä tilauskanta että kapasiteetin käyttöaste ovat matalat. Vähittäiskaupassa myyntiodotukset ovat varsin heikot ja myynnin ennustetaan supistuvan yleisesti.

Palvelujen luottamuksen nousutrendi taittui joulukuussa.

– Odotukset ovat palveluissa silti kohtalaiset, ja myynnin ennustetaan kasvavan maltillisesti lähikuukausina, Urrila kertoo.

Myös rakentamisessa suhdanteet ovat kohentuneet jonkin verran päättyvän vuoden aikana.

– Rakentamisen luottamusindikaattori tosin otti joulukuussa muutaman pisteen takapakkia, hän huomauttaa.

Teollisuuden luottamusindikaattorin lukema oli joulukuussa -11, kun edelliskuun saldoluku oli -10. Luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa (+1) heikompaa. Heikoista lukemista huolimatta tuotannon määrän arvioidaan kasvavan lähikuukausina aavistuksen. Tilauskanta on selvästi tavanomaista niukempi.

Rakennusyritysten luottamusindikaattori sai joulukuussa lukeman -2, kun se oli ollut marraskuussa +2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -8. Yritykset kuvaavat tilauskantaa hieman tavanomaista heikommaksi. Henkilöstön arvioidaan kasvavan loivasti, kun kehitystä mitataan kausivaihteluista puhdistetuilla luvuilla.

Palveluyritysten luottamus aleni joulukuussa aavistuksen +9 pisteeseen (marraskuussa +10 pistettä). Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +13. Yritysten mukaan yleisessä suhdannekuvassa ei ole tapahtunut muutosta viime kuukausina. Myynti on kasvanut loivasti.

Vähittäiskaupassa luottamusindikaattori on selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvonsa eli -2:n. Joulukuun saldoluku oli -15 pistettä, marraskuun -14. Myynnin määrä laski yleisesti ja odotukset lähikuukausille ovat erittäin vaatimattomat. Varastot ovat supistuneet hieman, ja niiden tasoa kuvataan nyt tavanomaiseksi.

Lue lisää:
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2015 (pdf)
Luottamusindikaattorien datasarja (excel)

 

Read also: Business Confidence Still Rather Weak 

Läs också: Ingen uppgång i förtroendeindikatorerna för december