Tekijänoikeuslain uudistukset saatiin lopulta maaliin

24.03.2015

Eduskunta hyväksyi viimeisten lakiehdotusten joukossa viimeisetkin tekijänoikeuslain muuttamista koskevat hallituksen esitykset ja näin ne saatiin lopulta vietyä päätökseen. Tärkeimpiä uudistuksia tässä viimeisessä muutospaketissa olivat luvattoman verkkojakelun estotoimet, TV -ohjelmien verkkotallennuspalveluiden laillinen tarjoaminen tekijänoikeudellisten muutosten avulla sekä tekijänoikeuskorvausten kohtuullistaminen.

Uudessa laissa painotetaan mahdollisuuksia puuttua tekijänoikeudella suojatun aineiston laittomaan jakeluun tilanteessa,  jossa laittomaan jakeluun syyllistynyt  taho on tuntematon.  Tällaiselle sivustolle pääsy voidaan uuden sääntelyn myötä estää myös siinä vaiheessa kun loukkaajasta ei ole vielä tietoa.

– EK tukee piratismin torjuntaa erilaisin keinoin, mutta näkee kuitenkin ensisijaisena keinona laillisen tarjonnan lisäämistä verkkoympäristössä ja vasta toissijaisena keinona ns. kovat , eli lainsäädännön keinot, kertoo EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

TV-tallennusten pilvipalveluista ei makseta hyvityksiä

Kuluttajille tarjottavien TV-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeuskorvauksista on nyt myös löydetty ratkaisu. Monien ehdotusten jälkeen päädyttiin siihen, että verkkotallennuspalveluita ei pidetä yksityisenä kopioimisena, joten niitä ei myöskään kompensoida hyvityskorvauksin.

– Yksityisen kopioinnin laajentaminen koskemaan näitä pilvipalveluita ei EK:n mielestä olisi sopinut digitaalisen ympäristön uudistamiseen. Tämä päätös on myös hyvin linjassa Suomen hyvitysmaksu-uudistuksen kanssa, joka tuli voimaan vuoden alussa.

Tekijänoikeuslain uudistamispakettiin sisältyi myös säännös tekijänoikeussopimusten kohtuullistamisesta tilanteissa, joissa aineiston tekijän ja siihen oikeudet hankkivan yrityksen olosuhteet ovat muuttuneet alkuperäisen sopimuksen tekohetkestä.

– Huolimatta hallituskauden monista toteutumatta jääneistä lainsäädäntöhankkeista, tekijänoikeussääntelyn puolella saatiin lopulta kaikki ohjelmaan kirjoitetut hankkeet hyväksytyiksi, toteaa Tähtivuori.

– Nämä uudistukset toivon mukaan edistävät suomalaisen sisältöteollisuuden ja aineistojen välittämisestä huolehtivien yritysten mahdollisuuksia tehdä jatkossa kannattavaa liiketoimintaa digitaalisilla markkinoilla ja ehkäistä luvatonta sisältöjen verkkojakelua eli piratimismia.