Teollisuuden luottamus kääntyi vihdoin nousuun

27.09.2016

-Teollisuuden luottamus kääntyi nousuun pitkän heikon kauden jälkeen. Muilla toimialoilla elpymistä on ollut jo aiemmin, mutta muutokset syyskuussa jäivät vähäisiksi, luonnehtii EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila  suhdannetilannetta.

Teollisuusyritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan loivasti. Tilauskanta on kohentunut, mutta edelleen alle normaalin. Myönteistä on varastojen supistuminen – ne ovat nyt jo alle keskimääräisellä tasolla. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -1, kun edellisen kuukauden tarkistettu lukema oli -8. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakentamisen luottamusindikaattori laski vähän, mutta se on yhä varsin hyvällä tasolla. Tilauskanta on lähellä tavanomaista eikä henkilöstöön ennusteta juuri muutoksia. Indikaattorin saldoluku on -1, elokuussa se oli +3. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -8.

Palveluyritysten luottamus pysyi pitkäaikaisella keskiarvotasolla. Myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena. Palvelujen luottamusindikaattorin saldoluku pysyi syyskuussa ennallaan. Se oli myös elokuussa +13.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori heikkeni vähän. Myynnin ennustetaan pysyvän ennallaan tai hieman supistuvan. Varastot ovat kasvaneet vähän yli keskimääräisiksi. Indikaattorin syyskuun saldoluku on -7, kun elokuun tarkistettu lukema oli -5. Luottamus on vähän pitkän aikavälin keskiarvoa (-2) vaisumpaa.