Luottamusindikaattorit pysyivät keskimäärin ennallaan

27.08.2018

Rakennusala palautui hienoisesta notkahduksesta, vähittäiskauppa heinäkuun korkeista lukemista hieman alas.

Teollisuuden luottamus säilyi elokuussa lähes muuttumattomana. Indikaattorin uusin saldoluku oli +13, kun vastaava lukema oli heinäkuussa +14. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusalan luottamus palautui elokuussa heinäkuisesta notkahduksesta. Indikaattorin saldoluku oli elokuussa +13, kun saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa -3. Luottamus talouteen
on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (-7) vahvempaa.

Palvelujen luottamusindikaattori oli elokuussa likimain heinäkuun lukemissa. Indikaattorin viimeisin saldoluku oli +18, kun edelliskuussa vastaava saldoluku oli +19. Luottamusindikaattorin
pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski elokuussa heinäkuun korkeista lukemista. Elokuisessa tiedustelussa indikaattorin saldoluku oli +12 (heinäkuussa +18). Vähittäiskaupan luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) korkeammalla.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.