Terveiden yritysten kilpailukyvystä pidettävä huolta

11.09.2013

”Kaikille suomalaisille pitäisi olla selvää, että tarvitsemme tavaravientiä rahoittaaksemme hyvinvointimme myös jatkossa. Olemme kuitenkin omaehtoisesti rapauttaneet hyvienkin vientiyritysten suhteellista kilpailukykyä viime vuosina, muistuttaa Neste Oilin toimitusjohtaja ja Kemianteollisuuden puheenjohtaja Matti Lievonen huomenna ilmestyvän EK:n Prima-lehden haastattelussa.

Lievonen huomauttaa, että vientiyritykset toimivat Suomessa kuin saaressa, kaukana päämarkkinoista.

”Vientiteollisuudellamme on kustannustaakka, jota kilpailijoillamme ei ole. Siksi Suomessa tulisi aktiivisesti etsiä keinoja, joilla kompensoida epäedullisen energiapolitiikan ja rikkidirektiivin kaltaisten säädösten aiheuttamia kustannuksia.”

Investoinnit uusiin tuotteisiin ja palveluihin ovat mahdollisia vain jos pidämme huolta terveiden yritystemme kilpailukyvystä, Lievonen sanoo.

Vientiteollisuuden säilyttäminen ja uudistaminen vaativat Lievosen mukaan pikaisia toimia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lievosen mielestä esimerkiksi väylämaksut olisi hyvä poistaa. Tällä tavalla teollisuudelle ja kaupalle saataisiin lisää kilpailukykyä. Hänen mielestään Suomen olisi korkea aika investoida myös infrastruktuuriin.

”Tieverkostomme alkaa olla huonossa kunnossa. Tämä aiheuttaa yrityksille kustannuksia, logistisia ongelmia ja pahimmassa tapauksessa onnettomuuksia.”

Kolmantena, kilpailukyvyn kannalta kriittisenä tekijänä Lievonen mainitsee joustamattomat työmarkkinat.

”Olen todella huolestunut nuorisotyöttömyydestä, joka koskee yhä enemmän myös keskiasteen koulutuksen saaneita ja akateemisia. On päästävä jäykistä rakenteista eroon ja löydettävä joustavia keinoja nuorten työllistämiseksi.”

Kemianteollisuus on yhä merkittävämpi vientiala Suomessa. Se on myös kyennyt säilyttämään työpaikat suhteellisen hyvin.

”Olemme menneet ylöspäin koko ajan, vaikka kentällä ei ole tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Olennaista on, että kemianteollisuus on panostanut tuotekehitykseen ja löytänyt uusia tuotealueita”, Kemianteollisuuden puheenjohtajana toimiva Lievonen muistuttaa.