Turpeen energiaveron alentaminen parantaisi sen kilpailukykyä

07.10.2014

Pääministerin ilmoitus turpeen kilpailukyvyn parantamisesta on tervetullut. Kotimaiset polttoaineet ovat viime vuosina menettäneet kilpailukykyään erityisesti suhteessa kivihiileen. Syinä tähän ovat kivihiilen maailmanmarkkinahinnan alentuminen USA:n liuskekaasubuumin vuoksi sekä myös kansalliset veropäätökset. Turpeen veroa on korotettu vuosina 2011 ja 2013, ja pelkästään vuonna 2013 sen verotaso yli kaksinkertaistui.

– Jatkossa tulisi edistää myös turpeen saatavuutta purkamalla lupasumaa nopeasti koskien erityisesti luonnonarvoiltaan vähämerkityksisiä turvesoita, korostaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Turpeen veron alentaminen olisi keino vähentää kotimaisen polttoaineen korvautumista kivihiilellä, jota on tapahtunut osin myös kotimaisten vero- ja luvitustoimien takia. Turve on tärkeä polttoaine niin energiantuotannon seospolttoaineena kuin metsäteollisuudessa. Turpeen verotus kytkeytyy myös puuhakkeen kilpailukykyyn, joten on myös huolehdittava teollisuuden raaka-ainepuun kilpailukykyisestä saatavuudesta.

Turveveron alentaminen mahdollistaa myös energiantuotannon omavaraisuuden ja sen kotimaisen työllistävyyden parantumisen. Myös kauppatasevaikutus olisi positiivinen, sillä Suomeen tuodaan ulkomailta kaksi kolmasosaa täällä käytetystä energiasta. Arvoltaan tämä on noin seitsemän miljardia euroa.