Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen mahdollistavat talouden avaamisen – opas hyvistä käytännöistä yrityksille julkaistu

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa.

Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön.

Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

”Olemme saaneet EK:ssa ja jäsenliitoissa paljon kyselyitä hyvistä käytännöistä. Nyt julkaistu opas kokoaa hyvät käytännöt yhteen. Jokainen yritys vastaa kuitenkin sen arvioinnista, mitkä niistä soveltuvat niiden omaan toimintaan ja millä tavoin toteutettuina. Kaikki voivat varmasti tehdä arjestaan turvallisempaa työntekijöilleen, vierailleen, asiakkailleen ja matkustajilleen”, Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan johtava asiantuntija Markku Rajamäki sanoo.

Oppaan suositukset ja hyvät käytännöt käydään läpi osa-alueittain: turvallinen työ, turvallinen asiointi ja kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen. Oppaassa myös kerrotaan, millaisella prosessilla tarvittavat toimet on hyvä suunnitella ja toteuttaa, millaisia hankintoja yrityksen on ehkä hyvä harkita ja mitä muuta yrityksen on hyvä huomioida rajoitustoimia purettaessa.

EK:n huhtikuun lopussa julkaistussa Exit-raportissa nimekkäistä yritysjohtajista koostunut työryhmä ehdotti lukuisia toimia, joiden avulla Suomi pääsisi ulos koronakriisistä. EK:n Exit-ryhmän raportti sisältää esimerkkiehdotuksia siitä, mihin valtiolta kaivataan apua ja mitä elinkeinoelämä tulee edistämään. Elinkeinoelämän tehtävänä on pyrkiä tekemään työnteosta, asioinnista ja liikkumisesta mahdollisimman turvallista.

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen: hyviä käytäntöjä yrityksille -opas (päiv. 19.3.2021)

Safe work, services and consumption and transport: Best practices guide for all businesses (updated 19.3.2021)

Opasta päivitetään tarvittaessa tilanteen, viranomaisohjeiden ja –suosituksien muuttuessa.

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -oppaan tekemisessä ovat mukana olleet EK:n jäsenliitot