Työnantaja, tunnetko Tutustu työelämään ja tienaa -mallin?

06.05.2015

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumallin kautta peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat päästä kahden viikon tai kymmenen työpäivän harjoitteluun ja saada siitä korvauksen. Joillakin aloilla harjoitteluaika voi olla pidempikin.

Korvaus kahden viikon tai kymmenen työpäivän työstä on 335 euroa. Se sisältää lomakorvauksen. Joillakin aloilla on sovittu suuremmasta korvauksesta.

Mihin Tutustu työelämään ja tienaa -malli perustuu?

Malli perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. Suositus ei tarkoita sitä, että kaikki työehtosopimusalat olisivat mukana mallissa vaan mallin käyttäminen edellyttää työmarkkinajärjestöjen suosituksen lisäksi, että kullakin toimialalla työnantaja- ja työntekijäliitto ovat sopineet keskenään mallin käyttämisestä.

Ketkä työnantajat voivat käyttää Tutustu työelämään ja tienaa -mallia?

Työnantajan kannattaa aina tarkastaa, onko omalla toimialalla sovittu mahdollisuudesta käyttää Tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoittelua. Kaikilla toimialoilla kesäharjoittelijoiden palkkaaminen malliin liittyvillä ehdoilla ei ole mahdollista.

Kesäharjoittelumallissa vuosina 2014–2016 mukana olevien Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat löytyvät tästä. Aloja on lähes 100.

Mitä työnantajalle maksaa Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelija?

Kesäharjoitteluun otettavalle nuorelle maksetaan kahden viikon tai kymmenen työpäivän työstä yhteensä 335 euron suuruinen korvaus. Joillakin aloilla on kuitenkin sovittu suuremmasta korvauksesta. Summa sisältää lomakorvauksen.

Korvauksen ohella työnantajan tulee maksaa normaalit työnantajamaksut. Maksut vaihtelevat kesäharjoittelijan iän mukaan. Erittely työnantajamaksuista löytyy täältä.

Mistä nuori löytää Tutustu työelämään ja tienaa -paikan?

Työpaikka on etsittävä oma-aloitteisesti, mikään tietty taho ei välitä niitä. Työpaikka voi löytyä netin, ystävien tai sukulaisten kautta. Nuorten kannattaa myös miettiä, olisiko vanha TET-harjoittelupaikka sopiva kesätyöharjoitteluun.

Osa työnantajista saattaa ilmoittaa avoimista Tutustu ja tienaa -paikoista myös TE-toimistojen avoimien työpaikkojen verkkopalvelussa.

Lue lisää netistä!