Uudistettu Talouskatsaus

28.09.2017

EK:n uudistettu Talouskatsaus pitää sisällään laajan yhteenvedon kansainvälisen ja kotimaan talouden suhdanteista. Katsauksessa painotetaan EK:lle tärkeitä ilmiöitä ja aiheita kuten työllisyyttä, investointeja, kilpailukykyä ja julkista taloutta. Tuoreimmassa katsauksessa on esitelty ennustelaitosten viimeaikoina nopeasti muuttuneita arvioita Suomen talouden näkymistä.

Talouskatsaus julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja seuraavat ilmestyvät joulu-, maalis-, ja kesäkuun puolivälissä. Katsaus toteutetaan EK:n talouspolitiikka-vastuualueella ja sen sisällöstä vastaa ekonomisti Simo Pinomaa.