Suhdannetiedustelut ennakoivat talouden käännepisteitä

Tulosta

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, joilla kartoitetaan Suomen yksityisen sektorin suhdannetilannetta ja lähiaikojen näkymiä.

Tiedustelut antavat EK:n toiminnan tueksi tietoa Suomen kansantalouden suunnasta, ja suhdannekatsaukset palvelevat sekä yksittäisiä yrityksiä, EK:n jäsenliittoja että tiedotusvälineitä.

EK ja sen edeltäjät ovat tehneet suhdannetiedusteluja jo 1960-luvun puolivälistä lähtien. Tiedustelujen pitkä historia ja vakiintuneet menetelmät parantavat suhdanneanalyysin luotettavuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton tiedustelut ovat osa Euroopan komission yhtenäistä tiedustelujärjestelmää. Vertailukelpoisia tietoja saadaan siten kaikista EU-maista.

Suhdannebarometri

Luottamusindikaattorit

Investointitiedustelu