Uusi asetus ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä

28.04.2014

EU:ssa on hyväksytty asetus markkinoiden väärinkäytöstä ja direktiivi markkinoiden väärinkäytön rikosoikeudellisista seuraamuksista. Johdon kaupankäynnin ilmoittamiseen tulee muutoksia ja myös seuraamusmaksut ankaroituvat.

Asetus korvaa markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja tulee vaikuttamaan suoraan Suomen arvopaperimarkkinalakiin. Asetuksen soveltamisala kattaa säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä sekä OTF-kaupankäynnissä (organised trading facilities) olevat rahoitusvälineet sekä rahoitusvälineet, joiden arvo määräytyy näiden rahoitusvälineiden perusteella.

Pörssiyhtiöille olennainen muutos nykyiseen sääntelyyn verrattuna on, että johdon kaupankäyntiä koskevat tiedot pitää julkistaa kolmen työpäivän kuluessa kaupasta. Tällä hetkellä aikaa on seitsemän päivää.

– Aikataulu on tiukka ja aiheuttaa käytännön ongelmia, EK:n asiantuntija Piia Vuoti sanoo.

Julkistamisen raja-arvona ovat asetuksen mukaan 5 000 euroa ylittävät kaupat kalenterivuotena, joskin kansallisesti annetaan mahdollisuus säätää raja-arvo 20 000 euroon.

Myös hallinnolliset sanktiot sekä rikosoikeudelliset seuraamukset ankaroituvat. Asetuksen yhteydessä annetun direktiivin mukaan sisäpiirintiedon laiton ilmaiseminen sekä markkinoiden vääristämisen yritys tulevat rangaistaviksi.

Luonnollisella henkilöllä seuraamusmaksu voi olla jopa 5 miljoonaa euroa. Yrityksillä vastaava luku on 15 miljoonaa euroa tai 15 prosenttia liikevaihdosta.

Kun säädökset on allekirjoitettu ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, alkaa kahden vuoden määräaika kansalliselle voimaantulolle. Suomessa säännökset tulevat voimaan siis kesän 2016 tienoilla.

• Lue asetus 

• Lue direktiivi