Uusi EU-rahoitusohjelmakausi t&k-toimintaan ja digitalisaatioon

Euroopan komissio on ehdottanut Horizon Europe (Euroopan horisontti) -ohjelman perustamista, joka olisi jatkoa Horisontti 2020 -ohjelmalle. Ohjelmassa ehdotetaan 94 miljardin euron investointia EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen vuosille 2021–2027. Keskiössä olisi vaikuttavuus, yhteishankkeet ja yritysten uusiutuminen.

Ohjelmakauden tavoitteena on saada aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se tarkoittaa panostuksia Euroopan uudistamiseen, kilpailukykyyn ja vetovoimaan. EK:n näkökulmasta on arvokasta, että komissio on ymmärtänyt elinkeinoelämän keskeisen rooliin innovaatiotoiminnassa ja se näkyy myös ehdotetussa rahoitusrakenteessa. Yhteiskunnallisiin haasteisiin ja teollisuuden kilpailukykyyn keskittyvälle osalle komissio ehdottaa 52,7 miljardia euroa. Tätä osuutta olisi hyvä prosessin aikana vielä kasvattaa.

Nykyiseen kauteen verrattuna komissio ehdottaa budjettiin noin 15 miljardin euron lisärahoitusta. Suunta on oikea. Nämä ovat panostuksia Euroopan uudistamiseen ja investointeja tulevaisuuteen, mukaan lukien yliopistoihin ja koulutukseen. On tärkeää, että ehdotusta ei vesitetä neuvotteluprosessin aikana.

Merkittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi rahoitusta tarvitaan erityisesti yritysten ekosysteemeihin ja kasvuohjelmiin, joissa ovat mukana yritysten lisäksi yliopistot, tutkimusorganisaatiot ja lainsäätäjät. Tällaisten yhteistyöverkostojen toiminnasta on hyviä kokemuksia, joskin parantamisen varaa myös vielä on.

Lisäksi Euroopan komissio on ehdottanut ensimmäisen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista. Ohjelmasta investoidaan 9,2 miljardia euroa tunnistettuihin digitaalisiin haasteisiin. Ohjelman keskeiset alat ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja luottamus, digitaalinen osaaminen sekä digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa.

Digitaalinen Eurooppa ja Euroopan horisontti -ohjelmat on tärkeää kytkeä tiiviisti toisiinsa. Digitalisaatio sekä kasvava aineeton talous vaikuttavat työmarkkinoihin ja työn tekemisen tapaan tällä hetkellä laajasti. Tämä on myös suuri mahdollisuus elinkeinoelämälle; datan määrän kasvu, teknologiakehitys, digitalisaation läpileikkaavuus ja uudet markkinavoimat tarjoavat Suomelle ja Euroopalle erinomaisen mahdollisuuden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen. Ennen kaikkea tarvitaan yritysvetoista yhteistyötä, korkeatasoista tutkimusta ja laadukkaita yhteistyön rakenteita.

Lue lisää:

Komission tiedote Euroopan horisontti -ohjelmasta

Komission tiedote Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta

EK:n eurooppalaisen kattojärjestön BusinessEuropen lausunto.