Vähittäiskaupan luottamusindikaattori vajosi jo heikkoihin lukemiin

28.07.2014

Luottamusindikaattorit ovat pysytelleet kesän aikana melko heikoissa lukemissa. Heinäkuun indikaattoreissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vähittäiskauppaa lukuun ottamatta.

vähittäiskauppa-Vähittäiskaupan luottamus vajosi jo varsin matalalle tasolle, ja myyntiodotukset ovat synkentyneet selvästi, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.  Vähittäiskaupan heinäkuun saldoluku on -18, kun kesäkuun tarkistettu lukema oli -13. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -1, joten luottamus on selvästi keskimääräistä vaisumpaa.

Teollisuudessa on paljon vapaata kapasiteettia ja tilauskanta on niukka. Tuotannon ennustetaan kuitenkin kasvavan loivasti lähikuukausina.  Luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli -9, sama kuin kesäkuun tarkistettu lukema. Suhdannetilanne on pysytellyt keskimääräistä heikompana, sillä indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2.

Rakentamisen luottamus hiipui jonkin verran. Tilauksia on keskimääräistä vähemmän ja henkilöstöodotukset ovat vaatimattomat. Uusin lukema -24, pitkän aikavälin keskiarvo -7.

Palvelujen suhdannekuva on myös vaatimaton, mutta myynnin kasvun enteillään hieman viriävän loppukesän aikana. Indikaattorin saldoluku on -2, pitkäaikaväin kesiarvo +14.

-Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on EU-maiden vaisuimpia. Ainoastaan rakentamisen luottamus on lähellä EU-maiden keskimääräistä, kertoo Urrila.

Kuva: 123rtf.com