Vaikuta EU:n teknologiansiirtosopimusten ryhmäpoikkeusasetuksiin

27.01.2012

EU:n komissio haluaa kuulla yritysten kokemuksia siitä, miten teknologiansiirtosopimuksia koskeva kilpailuoikeudellinen ryhmäpoikkeusasetus on toiminut ja kuinka sitä pitäisi uudistaa. Julkinen konsultaatio päättyy 3.2.2012.

Ns. ryhmäpoikkeusasetus on ollut EU:n teknologiansiirtosopimusten kilpailulainsäädännössä vuodesta 2004. Sen toimintaperiaate on tämä:

• Teknologiansiirtosopimuksissa lisenssinantaja sallii vastapuolen käyttää lisensoitua teknologiaa tavaroiden ja palvelujen tuotantoon. Kyse voi olla vaikkapa patentoidun keksinnön tai osaamisen tarjoamisesta toisen yrityksen hyödynnettäväksi.

• Mikäli yritysten välinen teknologiansiirtosopimus täyttää ryhmäpoikkeusasetuksessa asetetut edellytykset ja pääsee sen soveltamisen piiriin, yritykset voivat olla varmoja siitä, että heidän välisensä järjestely on EU:n kilpailusääntelyn valossa sallittua.

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Jukka Lehtonen painottaa ryhmäpoikkeuskäytännön merkitystä.

– Kilpailuoikeudelliset ryhmäpoikkeusasetukset ovat yritysten kannalta tärkeitä turva-satamia, joiden suojissa voi olla varma menettelynsä lainmukaisuudesta. Ilman niitä yritysten olisi huomattavasti vaikeampi arvioida, sisältääkö heidän aikomansa sopimus kiellettyjä kilpailunrajoituksia.

Kriteerit ovat tiukat

Nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin pääsy edellyttää, että järjestelyllä on sellaisia positiivisia vaikutuksia, jotka ylittävät mahdollisen kilpailun rajoittamisen.

Järjestelyssä mukana olevien yritysten markkina-asema ei myöskään saa ylittää asetuksessa määrättyjä prosenttiosuuksia; kilpailijayritysten välisessä sopimuksessa 20 % ja ei-kilpailijoiden kohdalla 30 %.

Lisäksi asetuksessa mainitaan sellaisia kilpailunrajoituksia, jotka eivät koskaan voi päästä asetuksen soveltamisalaan. Tällainen vakava kilpailunrajoitus olisi vaikkapa keskinäinen sopiminen kolmansilta osapuolilta perittävistä hinnoista, tuotannon rajoittamisesta tai asiakkaiden jaosta.

Kuinka nykyinen menetelmä on toiminut, mitä pitäisi parantaa?

EU:n nykyinen ryhmäpoikkeusasetus umpeutuu vuonna 2014. Komissio pohjustaa sen uudistamista julkisella konsultaatiolla. Palautetta halutaan esimerkiksi siitä, onko asetuksen soveltamisesta annetuista suuntaviivoista ollut yrityksille apua.

Jukka Lehtonen kannustaa suomalaisyrityksiä osallistumaan konsultaatioon.

– Jos EU:n sisällä tapahtuva teknologiansiirto on omalle yritykselle tuttua tai pian ajankohtaista, niin nyt kannattaa vaikuttaa menettelytapojen kehittämiseen.

– Monen suomalaisyrityksen kannalta olisi hyödyllistä, jos markkinaosuusrajoja voisi höllentää. Uusi innovaatio voi parhaimmillaan keikauttaa markkinaosuudet päälaelleen, joten se ei ole kaikkein tarkoituksenmukaisin kriteeri.  Enemmän huomiota tulisikin kiinnittää uusien ratkaisujen ja yritysten markkinoille tulon todennäköisyyteen.

Lehtosen mukaan tulisi myös tarkastella kriittisesti kiellettyjen yhteistyöjärjestelyjen listaa ja sen laajuutta.

Linkki julkiseen kuulemiseen ja voimassa olevaan sääntelyyn.

Lisätiedot:
Asiantuntija Jukka Lehtonen, puh. 050 432 7851, etunimi.sukunimi@ek.fi