Väitös: mittaaminen parantaa pk-yritysten innovaatiokykyä

25.08.2014

Pienten ja keskisuurten yritysten on tärkeää mitata innovaatiokyvykkyyttään. Mittaamisen avulla yritystä voidaan kehittää innovaatiokyvykkäämmäksi. Asia käy ilmi diplomi-insinööri Minna Saunilan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekemästä väitöstutkimuksesta.

Saunila selvitti tutkimuksessaan, onko pienten ja keskisuurten yritysten suorituskyky yhteydessä innovaatiokyvykkyyteen ja sen mittaamiseen.

– Tulokset osoittavat, että innovaatiokyvykkyys on yhteydessä pk-yritysten suorituskykyyn. Paljastui myös se, että innovaatiokyvykkyys on paremmalla tasolla niissä yrityksissä, jotka mittaavat aktiivisesti innovaatiokyvykkyyttään, Saunila kertoo.

Pk-yrityksillä on erityispiirteitä, jotka erottavat ne suuryrityksistä. Erottavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi riippuvuus pienestä joukosta asiakkaita sekä resurssien, kuten osaamisen, koulutusmahdollisuuksien ja varallisuuden, puute. Siten on epäselvää, voiko suuryrityksissä tehtyjä tutkimustuloksia soveltaa pk-yrityksiin.

Väitöstutkimuksessa selvisi, että innovaatiokyvykkyys on yksi tärkeä tekijä pk-yritysten suorituskyvyssä. Erityisesti osallistuvalla johtamisella, ideointi- ja organisointirakenteilla sekä osaamisen kehittämisellä havaittiin olevan yhteyttä suorituskykyyn.

– Resurssirajoituksista huolimatta pk-yritykset voivat vaikuttaa suorituskykyynsä innovaatiokyvykkyyttä kehittämällä, Saunila kannustaa.

Minna Saunilan väitöskirja Performance management through innovation capability in SMEs (Suorituskyvyn johtaminen innovaatiokyvykkyyden avulla pk-yrityksissä) tarkastetaan Lahdessa elokuun lopulla.

www.lut.fi

 

Kuva: 123rf.com, Kheng Ho Toh