Vastuullisuuden tekijät: Ålandsbankenin laskuri voi viedä ostosten hiilijalanjäljen jo 360 miljoonan asiakkaan näkyviin

19.08.2021

Ålandsbanken lanseerasi jo vuonna 2016 Åland Index -laskurin, joka näyttää kuluttajalle korttimaksujen jalanjäljen. Usean pankin käyttöön annettu ja maailmalle levinnyt laskuri on konkreettinen esimerkki pankin vastuullisuusteoista, kertoo Ålandsbankenin Suomen johtaja Anne-Maria Salonius. Ålandsbanken on EK:n jäsenliitto Finanssiala ry:n jäsenyritys.

Minkälaisia vastuullisuustekoja yrityksellänne on?

Lanseerasimme vuonna 2016 Åland Indexin ja Itämeri-maksukortin. Sen avulla jokainen asiakas näkee omien ostostensa hiilijalanjäljen ja saa siten muistutuksen omien ostojensa merkityksestä. Hiilijalanjälkilaskuri perustuu kunkin toimialan keskiarvoon. Levitämme laskentateknologiaa ruotsalaisen start upin Doconomyn kautta muille pankeille – kohta hiilijalanjälkilaskuri tavoittaa jo 360 miljoonaa pankkiasiakasta ympäri maailman. Åland Indexin käyttäjiä ovat esimerkiksi kotimainen Nordea, BNP Paribas ja Klarna. Myös Mastercard on ottanut sen omiin järjestelmiinsä.

Itämeriprojektissa lahjoitamme rahaa erilaisille Itämeren suojeluun tähtääville hankkeille – avustuksia on annettu jo 3,3 miljoonaa euroa. Rahoitus perustuu Ålandsbankenin Itämeritilien talletuksiin. Ålandsbanken jakaa vuosittain ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

Mahdollistamme asiakkaillemme vihreät sijoitukset ja panostamme esimerkiksi tuulivoimapuistojen rahoitukseen. Omassa energiankäytössämme pyrimme 90-prosenttisesti puhtaisiin energianlähteisiin.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella, mitä hyötyä siinä näette?

Vastuullisuuden merkitys kasvaa ihmisten arvomaailmassa koko ajan. Koronan aikana henkilöstömme koko on kasvanut 700 työntekijästä yli 800 työntekijään. Kun olen työhaastatteluissa kysynyt, mikä on saanut hakeutumaan Ålandsbankeniin, niin melkein aina vastaus on ollut vastuullisuus. Työntekijät kokevat olevansa työllään mukana jossain suuremmassa.

Itämeren suojelussa toimemme näkyvät hyvin konkreettisesti: kotipaikkamme sijaitsee kirjaimellisesti Itämeren keskellä. On selvää, että teoilla on merkitystä sekä meille työntekijöille että asiakkaillemme viihtyisänä asuinympäristönä. Vastuullisuus on avain pitkäjänteiselle ja kannattavalle liiketoiminnalle – ja kasvulle.

Miten vastuullisuus näkyy, tulee esiin tai ilmenee liiketoimintanne eri osa-alueilla ja mikä merkitys vastuullisuudella on liiketoiminnallenne? Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoihinne?

Olemme saaneet huikeasti kansainvälistä näkyvyyttä Åland Indexin ja Itämeri-maksukorttimme myötä. Kortin etupuolella ei ole tunnistetietoja, joten monet asiakkaat ovat jakaneet siitä kuvia sosiaalisessa mediassa.

Olemme keskittyneet liiketoiminnassamme erityisesti private banking -asiakkaisiin. Siellä liiketoiminnan tulos on ollut todella hyvä. Vastuullisuustekojemme ansiosta olemme tavoittaneet ja saaneet asiakkaiksemme sellaisia private banking -asiakkaita, joihin nimenomaan nämä teot vetoavat – emme muutoin olisi saaneet heitä asiakkaiksemme.

Ahvenanmaalaisena yhtiönä kannamme suurta sosiaalista vastuuta työllistäjänä – 825 työntekijästämme noin 500 työskentelee Ahvenanmaalla. Merkityksemme paikallisyhteisölle näkyi myös keväisessä päätöksessämme jakaa osinkoja EKP:n ja Finanssivalvonnan koronasuosituksesta huolimatta. Ålandsbankenin osingonmaksulla on erittäin suuri merkitys paikallisyhteisön talouteen.

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

Emme sano, että me olisimme parhaita vastuullisuudessa. Jokainen tekee vastuullisuustekoja omista lähtökohdistaan – finanssialalla on siihen rahan ohjaajana suuria mahdollisuuksia. Viimeisin kansainvälisen ilmastopaneelin raportti kertoo, että tehdyt toimet eivät riitä, vaan lisää tarvitaan. Kyllä asiakkailta saa heti palautteen, jos vastuullisuus ei ole tarpeeksi aitoa.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle?

Vastuullisesti toimivat yritykset voittavat asiakkaat ja parhaat työntekijät puolelleen. Tärkeää on aloittaa jostain ja tehdä uskottavia tekoja. Vastuullisuus on vietävä osaksi brändiä ja yrityksen kulttuuria – ei riitä, että perustetaan jokin iso osasto huolehtimaan asiasta.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan