Vastuullisuuden tekijät: Azetsille vastuullisuus on kestävän kasvun mahdollistaja

02.08.2021

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa yrityksille talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluita. Vastuullisuus ja sen seuranta on kiinteä osa Azetsin omaa liiketoimintaa, minkä lisäksi Azets tukee myös asiakkaitaan vastuullisen toiminnan kehittämisessä. Azets on EK:n jäsenliitto Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritys. Haastattelussamme Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen avaa tarkemmin yrityksessä tehtyä pitkäjänteistä vastuullisuustyötä.

Minkälaisia vastuullisuustekoja Azetsilla on?

Azetsin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa suuri merkitys vastuullisuuden toteutumiselle on se, miten voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa edistää vastuullista toimintaa. Yksi esimerkki tästä on Smarter Working -projektimme, jonka tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä mm. toimistojen energiankulutusta ja matkustamista vähentämällä sekä tarjoamalla digitaalisia ja automatisoituja palveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi toimistotilojen mitoittamista hybridityön vaatimuksia vastaavaksi, verkkopohjaisia palaveriratkaisuja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä prosessien digitalisointia siten, että paperin kulutus vähenee myös asiakasorganisaatioissamme.

Asiakkaidemme talous- ja palkkapalvelukumppanina istumme ison datamäärän päällä, joten toinen konkreettinen esimerkki vastuullisuuden kytkemisestä myös asiakkaidemme toimintaan on vastuullisuusraportointipalvelu, jota tarjoamme asiakkaillemme. Sosiaalisen vastuun osalta hyvä esimerkki pitkäjänteisestä vastuullisuusteosta on Azets4Kids-säätiömme, jonka kautta tuemme lapsiin ja ympäristöön liittyviä hankkeita kaikissa toimintamaissamme.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella ja mitä hyötyä siinä näette?

Tavoitteemme on, että pystymme parantamaan työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteiskuntamme työelämää kestävästi ja vastuullisesti. Uskomme, että vastuullisuudella on iso merkitys kasvun edellytysten luomisessa ja kestävän liiketoiminnan rakentamisessa.

Miten vastuullisuus näkyy, tulee esiin tai ilmenee liiketoimintanne eri osa-alueilla ja mikä merkitys vastuullisuudella on liiketoiminnallenne? Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoihinne?

Meillä Azetsilla yritysvastuu pohjautuu neljään periaatteeseen. Perustana ovat yritysvastuun perusperiaatteet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Azetsin asiakkailleen tuottamia palveluita ohjaavat voimakkaasti lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset, joten neljänneksi vastuullisuusperiaatteeksi olemme nostaneet vastuun laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta. Näin ollen vastuullisuus on kiinteä osa liiketoimintaamme.

Saamamme palaute on ollut positiivista ja vastuullisuus on saanut yhä enemmän näkyvyyttä myös sen myötä, että olemme julkaisseet oman vastuullisuusraporttimme. Vastuullisuus puhututtaa rekrytointitilanteissa ja on selkeästi merkityksellinen asia ja jopa työpaikan valintakriteeri potentiaalisille työntekijöille. Teema on tärkeä myös omalle henkilöstöllemme ja vastuullisuustyömme tukena toimii Azetsin työntekijöistä koostuva vastuullisuusverkosto.

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

Kannattaa aidosti miettiä, mitä vastuullisuus tarkoittaa oman liiketoiminnan ja sen vaikutusten näkökulmasta ja lähteä kehittämään vastuullisuutta omista lähtökohdista ja pitkäjänteisesti. Haasteet ovat erilaisia eri toimialoilla. Kannattaa myös tutustua siihen mitä muut yritykset ovat tehneet sekä omalla toimialalla että sen ulkopuolella. Yksittäisten temppujen tekemistä tai kopioimista muilta en kuitenkaan suosittele. Vastuullisuus on pitkäjänteistä, liiketoimintaan kytkeytyvää työtä. Yksi erottautumistekijä on varmasti myös vastuullisuuteen liittyvän toiminnan läpinäkyvyys eli raportoidaan mitä tehdään, asetetaan tavoitteita ja mitataan onnistumista.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle?

Liikkeelle kannattaa lähteä arvioimalla oma nykytila sekä asettamalla realistiset tavoitteet. Työhön on hyödyllistä osallistaa myös mahdollisuuksien mukaan eri sidosryhmiä, vähintäänkin oma henkilöstö. Tarvittaessa tukea alkuun pääsemiseksi voi hankkia myös ulkopuoliselta kumppanilta.

Uskon, että panostukset vastuullisuuteen hyödyttävät oikeasti liiketoimintaa, olipa sitten kyse vaikkapa kustannussäästöistä energian kulutuksessa, paremmasta asiakastyytyväisyydestä, henkilöstön sitoutumisesta tai kasvaneesta kilpailukyvystä. Kannattaa myös aloittaa ennen kuin on pakko. Myös pk-yrityksille vapaaehtoinen vastuullisuustyö ja raportointi luovat edelläkävijyyttä.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan